Licht

Lang niet iedereen die een kerk of gemeente bezoekt, is zich bewust van de waarde en de kracht van de woorden, die de Here Jezus sprak over ons functioneren in Zijn Koninkrijk. Hij zei: “Gij zijt het licht der wereld.” Daarom behoort er in ons leven en in onze wijze van handelen geen duisternis te zijn, want licht en duisternis gaan niet samen en kunnen geen gemeenschap hebben met elkaar. Wie geen licht is, leeft in duisternis en heeft geen gemeenschap met God. 

Als de Here zegt dat wij “het licht der wereld” zijn, dan is het Zijn verlangen dat de mensen Hem in ons zien. De wereld en de gelovigen moeten aan onze reine levenswandel zien dat wij oprecht van God houden. Wij brengen dan vrucht voort die aan de bekering beantwoordt en zijn een getuige en aanbeveling voor het evangelie van Jezus. Daarentegen zal een liefdeloos, agressief, gefrustreerd kind van God een heel verkeerd beeld geven van het evangelie. Door hun handel en wandel bepalen kinderen Gods de lichtsterkte van het evangelie in hun omgeving.

Toch ontdekken wij steeds weer, dat er mensen zijn die de gemeenten bezoeken en nog steeds in duisternis leven. Hun gedrag is een aanfluiting voor het evangelie. Zij besmeuren de naam van de Here en van hun gemeente en ontnemen anderen de zin om ooit eens een dienst in hun gemeente bij te  wonen. Vindt u het dan raar, dat menig man of vrouw van zo iemand, een hartgrondige hekel krijgt aan alles wat met God en de gemeente te maken heeft? Die man of vrouw moet de Here in ons zien. De Here is het Licht der wereld. Hij is nu niet op aarde. Wij zijn door Hem aangesteld om in Zijn plaats het licht te doen schijnen in deze wereld. 

Regelmatig vraag ik mij af hoe het komt dat mensen die wekelijks het Woord van God horen, zich laten verleiden tot ongeestelijke woorden en handelingen. Ik denk niet dat allen die zo handelen, bewuste huichelaars zijn, maar dat zij nog worstelen met frustraties uit het verleden. Door nare ervaringen kunnen en willen zij zich niet beheersen en doen zij dingen waarvan zij binnen de kortste keren spijt hebben. Geen enkel kind van God behoeft duisternis in het leven te accepteren. Zorg ervoor dat er altijd licht is in uw leven en de duisternis zal wijken. U kunt dat doen door te beginnen allen die u ooit eens pijn gedaan hebben te vergeven, dagelijks te bidden en de Bijbel te lezen. Vergeet vooral niet alle dingen die tegen het Woord van God zijn, los te laten. 

share