Grote kracht

De grote kracht van het Evangelie ligt in vergeving en verzoening. Sommigen denken, ten onrechte, dat de kracht van het Evangelie vooral ligt in de wonderen en de genezing van het zieke lichaam. Sommigen zijn uit op een voorspoed evangelie en denken daarbij vooral aan hun eigen voorspoed. 

Bij de prediking van het Evangelie gaat het niet om populair te worden, maar om de goede, blijde boodschap te brengen. Daarbij staat niet de prediker centraal, maar onze Heiland en Heer Die ons vergeving en verzoening door Zijn Bloed gebracht heeft. 

Vergeving bereikt twee belangrijke zaken:

  • Vergeving van God ontvangen van al onze zonden.
  • Vergeving kunnen geven aan hen die ons iets aangedaan hebben of teleurgesteld hebben.

Wederom geboren kinderen Gods hebben geen enkel probleem met vergeving schenken. Het probleem ligt bij de wereldse kinderen van God. 

Wederom geboren kinderen Gods weten dat onze God hen van veel, soms heel erge dingen, heeft vergeven. Zij hebben, doordat zij met God verzoend zijn, de kracht van vergeving duidelijk ervaren. 

Wie anderen niet kan of wil vergeven, heeft echt niet de goddelijke kracht van vergeving ervaren. Die mensen leven in een eigen godsdienstige wereld, met hun eigen godsdienstige regels. 

Het is duidelijk voor een ieder die tot geloof komt, dus de Heer Jezus aanvaard heeft, dat onze eerste ontmoeting met het Evangelie is, verzoening en vergeving. 

Daarom is het parool voor ieder kind van God: vergeef elkander en verdraag elkander.

share