God wil vrucht zien

Vrucht! Vrucht! Vrucht! Ik wil vrucht zien. Veel vrucht. Wie wil vrucht zien? Wie heeft zo een groot verlangen naar vrucht? Zijn het de mensen om ons heen, of de voorganger en de oudsten? Nee, deze roep of oproep naar vrucht komt van de Here Jezus Christus.
Eens vervloekte de Here een vijgenboom. Waarom deed Hij dat? Dat was voor de mensen om Hem heen heel ongebruikelijk. Hij deed dat, omdat Hij geen vrucht aan die boom vond. Was dat echt nodig, zullen wij zeggen. Wie vervloekt een boom met veel prachtige bladeren?

In Mattheüs 21:19 staat:  En daar Hij een vijgenboom aan de weg zag staan, ging Hij erheen, doch Hij vond niets daaraan, dan alleen bladeren. En Hij zei tot hem: Nooit groeie aan u enige vrucht meer, in eeuwigheid! En terstond verdorde de vijgenboom.”

Ik denk dat de Heer ons een belangrijke les wil leren. Hij wil ons het grote belang van het dragen van vrucht in ons geestelijk leven duidelijk maken en dat wie geen vrucht draagt in grote geestelijke problemen kan komen. Een gelovige die geen vrucht voortbrengt, is niet goed bezig. Die is niet in de wil van God. Die kan een trouwe kerkbezoeker zijn en toch een grote geestelijke nood hebben. Een gelovige die geen vrucht voortbrengt, is nog steeds een zoekende ziel. Die gaat nog steeds van kerk naar kerk om vrede en geluk te vinden. Want die heeft geen vrede met God en met zichzelf.

Duidelijk is, dat de Heer wil dat wij vrucht dragen. Daaraan kan de Heer zien dat wij serieus bezig zijn met de dingen van God. Vrucht dragen is een MOETEN voor ieder kind van God. Wie geen vrucht draagt, is onwaardig een kind van God te zijn. Hij wil dat wij vrucht dragen. Veel vrucht. Hij werkt in ons door Zijn Heilige Geest opdat wij steeds meer vrucht zullen dragen. Zijn ernstige waarschuwing en vermaning in Johannes 15 vers 2 is duidelijk. Het maakt ons wakker en spoort ons aan om vruchtbaar te blijven: “Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage.”

Van ieder kind van God wordt vrucht verwacht. “Brengt dan vrucht voort, die aan de bekering beantwoordt.”( Mattheüs 3: 8).
Om enkele te noemen: de vrucht van de Geest, de vrucht van bekering, de vrucht van heiliging,  de vrucht van getuigen, de vrucht van vergeving, de vrucht van geven, de vrucht van het bidden.
God laat niet met zich spotten. Wie een kind van God wil zijn, moet de prijs (soms een hoge), betalen.
Mattheus 3:10: “Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen: iedere boom dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.” Dus die kan in problemen komen en zijn relatie met God verliezen.
Wie bij de Here blijft, een gebedsrelatie met Hem heeft en gehoorzaam is, die draagt vrucht en is een gezegende des Heren. Hebt elkander lief!

share