Spreken in Tongen

Het spreken in nieuwe tongen staat onder zware druk. Was het vroeger heel normaal dat Pinkstergelovigen zonder moeite het spreken in nieuwe tongen aanvaardden, thans hebben een groeiend aantal gelovigen er moeite mee. Zij hebben moeite een taal te aanvaarden die zij niet verstaan. Zij vinden de klanken die geuit worden raar en onbegrijpelijk. Zij trekken de woorden in de Bijbel over tongentaal in twijfel en aanvaarden niet dat die taal ook in onze tijd van belang is. 

Bijbelgetrouwe kinderen Gods weten hoe belangrijk het spreken in tongen is voor het geestelijk leven. De Bijbel, het machtige Woord van God, is heel duidelijk. Wat toentertijd in Bijbelse tijden voor de eerste Gemeente van belang was, is ongetwijfeld ook belangrijk voor de gemeente in de 21e eeuw.
Het was de Heer zelf die aan het eind van Zijn aardse leven enkele zeer belangrijke opdrachten gaf aan Zijn kinderen. In Markus 16:17 staat: “Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken.”

Hij zei dus dat de gelovigen in nieuwe tongen zullen spreken. Hij zei niet moeten, maar zullen. Had de Heer “moeten” gezegd, dan zou Hij van ieder kind van God eisen dat hij/zij in nieuwe tongen moet spreken. Maar “zullen” geeft aan dat ieder Geest vervuld kind van God dat zich daarvoor openstelt, in nieuwe tongen kan spreken.
Het spreken in nieuwe tongen is een zegen, een gave, een geschenk, om te kunnen communiceren met God.
Bijbelvaste of Bijbelgetrouwe gelovigen nemen de woorden van God serieus en kunnen derhalve maximaal profiteren van de beloften van God. Door alle strijd heen!

Lees wat het Woord zegt over spreken in nieuwe tongen: 2 Corinthe 14:2 (NBG51):  Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen.”

  1. Wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen.
  2. Wie in een tong spreekt, spreekt tot God.
  3. Niemand verstaat die tongentaal die hij spreekt.
  4. Door de Heilige Geest spreekt hij geheimenissen.

Het bovenstaande maakt tongentaal bijzonder en voor de natuurlijke mens onbegrijpelijk. Tongentaal is spreken tot God, dat is dus bidden tot God. Want bidden is spreken tot God. 

Duidelijk is, dat spreken in nieuwe tongen van grote waarde is voor het geestelijk leven en de geestelijke groei van het kind van God. Het biedt ons de gelegenheid om onszelf op te bouwen in ons geloof. “Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf,  1 Corinthe 14:4. 

Het spreken in nieuwe tongen was heel belangrijk in de eerste gemeente. Men nam het werk van de Geest in de gemeente en in het leven van de gelovige heel serieus en twijfelde niet aan het Woord van God. 

En wij dan, gelovigen van de 21e eeuw? Zullen wij twijfelen aan God? Echt niet! Ook in onze tijd is het werk van de Heilige Geest in de Gemeente en in het persoonlijk leven van de gelovigen onmisbaar en van levensbelang. Ook in de 21e eeuw: In nieuwe tongen zullen wij spreken. 

share