Goede Vrijdag

Wij hebben op vrijdag 19 april, Goede Vrijdag, een bijzondere samenkomst, die om 20.00 uur begint.

Wij hopen tijdens deze bijeenkomst het lijden en sterven van onze Heer en Heiland Jezus Christus te gedenken. U bent allen van harte welkom in het kerkgebouw in Amsterdam West, Cabotstraat 33.

share