Onderwerpt u

Zonder liefde geen onderwerping in Gods Koninkrijk. Het is haast onmogelijk u aan iemand te onderwerpen, die niet van u houdt. Of het is een onderwerping met uw mond, maar niet met uw hart. Dan zullen er dreigementen geuit worden om die onderwerping te krijgen. Onderwerping kunnen en mogen wij niet afdwingen.

Onze lieve Heer vindt het niet goed dat wij uit angst of vrees voor sancties en dreigementen, onderworpen zijn. Het moet uit liefde zijn, dus vrijwillig. In Gods Koninkrijk mogen wij geen onderwerping eisen van andere mensen. Dat creëert verdeeldheid en wanorde. Waar de één zich in liefde en door liefde onderwerpt aan de ander, heerst er eenheid en liefde. Het is duidelijk en logisch, maar ook geestelijk, dat mensen zich zullen onderwerpen aan leiders, voorgangers, die van hen houden. Wie niet van de leider of voorganger houdt, zal zich niet onderwerpen aan die leider, maar desnoods verhuizen naar een andere gemeente, op zoek naar een liefdevolle voorganger. Een liefdevolle voorganger is niet iemand die zegt wat u wenst te horen, maar iemand die u de vrijmakende waarheid brengt, ook al is die pijnlijk. 

Epheze 5: 22  (GNB): “Vrouwen, onderwerp u aan uw man als aan de Heer.” Een vrouw die een man heeft die van haar houdt, zal geen probleem hebben zich aan hem te onderwerpen en in liefde met hem samen te werken. De innige, oprechte liefde van de man, beweegt de vrouw zich aan hem te onderwerpen. Er zal wederzijds respect zijn en zij zullen samen als een eenheid door het leven gaan. De vrouw zal niet over de man heersen en de man zal zijn vrouw liefhebben als zijn eigen lichaam. 

Een vrouw onderwerpt zich niet graag aan een man die niet oprecht van haar houdt en duistere dingen doet. Zonder liefde geen onderwerping. 

Hebreeën 13:17  (NBG51):  Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u aan hen, want zij zijn het, die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen. Laten zij het met vreugde kunnen doen en niet al zuchtende, want dat zou u geen nut doen.”

Gelovigen en kerkgangers zullen zich alleen onderwerpen aan voorgangers, die van hen houden en van wie zij houden. Zij onderwerpen zich niet graag aan een voorganger van wie zij niet houden of die zij niet leuk vinden. Zij zullen iets tegen die persoon hebben. Zonder liefde geen onderwerping. In elk geval moeten voorgangers erop toezien dat zij van de gemeenteleden  houden, veel houden:  De Heer zet zijn leven in voor de schapen.” Dat is liefde, dat is echt houden van. Zo moeten de voorgangers zijn. Onderwerpen aan de voorganger is gekoppeld aan de liefde van de voorganger voor de gelovigen. Die onderwerping leidt tot een liefdevolle samenwerking tussen voorganger en de gelovige. 

Dit principe geldt voor een ieder die leiding geeft in de gemeente of elders.
Zonder liefde, geen onderwerping.
Zonder onderwerping, geen liefdevolle samenwerking.
Zonder liefde heerst een angstcultuur en verdeeldheid.

share