De strijd van de pasbekeerde

Toen ik op 17- jarige leeftijd mijn leven aan de Heer Jezus gaf, dus Hem aannam als mijn persoonlijke Heiland en Verlosser, brak voor mij een nieuwe periode aan. Wat een heerlijke belevenis om een kind van God te zijn. Eigenlijk maakt een ieder die deze belangrijke stap neemt, prachtige dingen mee.Waar wij echter niet bij stilstaan, is dat het nieuwe leven vaak (niet altijd) met behoorlijke strijd gepaard gaat.
De tegenstander, de vijand van de bekeerling, zal alles in het werk stellen om die ziel, die God vroeger niet diende en niet zag zitten, terug te vangen in zijn net.

De eerste mensen die de boze in stelling brengt, zijn de onbekeerde familie en de onbekeerde vrienden. Het kan zijn dat zij u (de nieuwe gelovige) voor gek verklaren of het raar vinden dat u de Heer hebt aangenomen. Zij zullen beginnen om heel wat negatieve dingen te zeggen over de geloofsrichting en over de mensen van de kerk. Zij zullen niets onbenut laten om u ervan te overtuigen dat de stap naar Jezus zinloos en onzin is. Zij zullen lasterpraatjes (leugens) en roddels over de kerkmensen op u loslaten, trachtende twijfel in uw hart te zaaien. Dat is onder andere de reden dat sommigen kort na hun bekering de weg van God verlaten. Pasbekeerden zijn kwetsbaar als baby’s. 

De tegenstander zal proberen u de “heerlijke” kanten van de zondige wereld te tonen. Hij zal u tonen wat u mist, nu u voor de Heer gekozen hebt. In feite zijn dat pure leugens en het verdraaien van zaken. Ware vrede en rust is alleen bij de Here God te vinden. 

Hij zal pasbekeerden die niet blank zijn,  proberen wijs te maken dat de God die zij dienen, een blanke God, een God voor de blanken is en dat zij (de bekeerlingen) hun “cultuur” niet moeten veronachtzamen. Onder het mom van cultuur wordt afgoderij bedreven. Satan zal namelijk proberen die pasbekeerden terug te drijven naar het oude leven. Maar satan is een leugenaar. Jezus heeft alle mensen lief, ongeacht ras, geaardheid en sekse; Johannes 3:16.

De vijand zal er alles aan doen om u te blijven wijzen op uw verleden. Hij zal u steeds veroordelen en uw fouten aanhalen. Hij wil u verleiden om te denken dat u het nieuwe leven niet waard bent.
De tegenstander zal u het gevoel geven dat u eenzaam en alleen bent in de kerk. Hij zal u erop wijzen dat de mede gelovigen geen tijd voor u hebben en u alleen laten in de samenkomsten. Dat is een grove leugen en een misleiding, want iedere gelovige van de gemeente is HEEL blij met nieuwe gelovigen. Sta dus niet toe dat die eenzaamheid over u komt, maar zoek de gelovigen op; desnoods de voorganger en de oudsten. Geef de duivel geen voet.
Halfslachtige mensen in de gemeente (kerk) zullen u overvallen met dingen over de voorganger en de gemeente waarmee zij het niet eens zijn. Het gedrag en de woorden van die kerkmensen kunnen pasbekeerden in grote problemen brengen. 

Vooral de voorganger krijgt het zwaar te verduren en de halfslachtigen, de lauwen, praten graag negatief over hem. Dit alles is zeer schadelijk voor de pasbekeerden.
Pasbekeerden kunnen deze strijd overwinnen door regelmatig het Woord, vooral het Nieuwe Testament, te lezen, dagelijks te bidden, geestelijke liederen te zingen, trouw de samenkomsten te bezoeken om opgebouwd te worden, relaties met andere trouwe gelovigen aan te gaan. In onze gemeente is er een persoonlijke begeleider (Nazorgwerker) beschikbaar. 

share