Ken uw vijand

In oorlogstijd, maar zelfs in “vredestijd”, besteden overheden heel veel geld en middelen aan spionage. Zelfs “bevriende” landen worden bespioneerd. Waarom doet men dat? Waarom stelt men zoveel waarde aan spionage? In deze tijd is het vooral Internet spionage.  De voornaamste reden is kennis te vergaren over de vijand. Soms doet men aan bedrijfsspionage om meer te weten over succesvolle bedrijven.
De kinderen van God hebben zeer zeker een grote vijand. Eigenlijk hebben wij, kinderen Gods, een gemeenschappelijke vijand. Onze vijand heet satan. Er is constant oorlog, strijd tegen de tegenstander. 

De vijand tracht ons aan te vallen, ons geloof in God te ontregelen, onze liefde voor elkaar te ondermijnen. Hij doet ons denken dat zelfs onze broeders en zusters vijandig zijn jegens ons en hij zet ons tegen elkaar op. Satan verspreidt leugens en roddels over ons. Hij tracht zelfs de gedachten van de gelovigen te beïnvloeden. Hij zal trachten ons te verleiden tot zonde en ongerechtigheid. Ook zal hij onze fouten aandikken. Hij zal kinderen Gods ertoe brengen om te lasteren en te roddelen over de mede gelovigen. Verder verleidt hij kinderen Gods om met ongelovigen en Gods lasteraars te praten over de fouten en tekortkomingen van kinderen Gods. Hij brengt tweedracht in huwelijken. Hij zorgt voor wegen om kinderen Gods te verleiden de samenkomsten van hun eigen gemeente te verzuimen. De vijand zal een mooie vrouw of een knappe man op onze weg brengen om ons tot zonde te verleiden. 

Het is duidelijk dat de vijand soms subtiel en geniepig te werk gaat. Soms als een brullende leeuw, soms als een wolf in schaapskleren. Ik denk dat onze gemeenschappelijke vijand gevaarlijker is in de gedaante van een engel des lichts, dan in die van een brullende leeuw. Als een engel des lichts kan hij bij wijze van spreken zelfs dodelijk vergif in een chocoladereep verbergen en de niet waakzame christen zal er gretig in happen en ten val komen of een vreemde leer gaan aanhangen. De slachtoffers onder kinderen Gods van die wolf in schaapskleren of van die engel des lichts (de satan) zijn legio. Niet waakzame gelovigen kunnen in grote problemen komen. 

Er mag geen oorlog onder ons zijn. Er mag geen oorlog tussen de kerken en gemeenten woeden. Er mag geen oorlog tussen de Evangelische kerken etc. en andere geloofsrichtingen woeden. Er mag geen oorlog tussen ons en andere godsdiensten zijn; wij moeten liefde geven. Onze strijd is tegen satan en zijn trawanten, de boze geesten.  

Dus is het noodzakelijk dat wij onze ware vijand kennen en niet op een zogenaamde “vijand” schieten. Satan is een grote leugenaar.
Kennis van de vijand en zijn plannen kan beslissend zijn  voor de overwinning.

2 Corinthe 2: 11  (GNB):  Want ik wil niet dat satan de overhand op ons krijgt. We kennen zijn plannen maar al te goed.

Ik heb enkele plannen van de tegenstander in dit stuk genoemd. Zijn er meer? Ja, veel meer. De vijand bedenkt steeds meer plannen om ons af te voeren van God en van elkaar.
Wat is dan het medicijn of de remedie tegen de aanvallen van satan?

  • Wees sterk en krachtig in de Here.
  • Word vervuld met de Heilige Geest.
  • Doe de wapenrusting van God aan (Epheze 6).
  • Wees steeds waakzaam.
  • Leid een gebedsleven, bid onophoudelijk.
  • Blijf ver van de zonde.
  • Bezoek trouw de samenkomsten.
  • Breng de preken van uw voorganger in praktijk.
share