Gemeentelid

Het is duidelijk dat het de wil van God is dat een ieder die de Heer heeft aangenomen, aangesloten is bij een plaatselijke gemeente. Het is zelfs heel belangrijk voor de gelovigen dat zij verbonden zijn aan een Bijbelse gemeente, om samen met andere broeders en zusters de Heer te loven en te prijzen en om, indien mogelijk, dienstbaar te zijn. 

Wij trachten de kinderen Gods die onze gemeente bezoeken hierop te attenderen door hen te wijzen op de mogelijkheid lid te worden van de gemeente. Het formulier dat u aangeboden wordt om in te vullen bevat enkele simpele vragen om u beter te kennen en dienstbaar te zijn. Wij vragen bijvoorbeeld uw e-mailadres om u de wekelijkse Maranatha Info toe te sturen.  De Info is een communicatie orgaan van de gemeente, waarin wij  informatie verstrekken over belangrijke zaken omtrent de gemeente. Ook kunnen wij u op gezette tijden een verjaardagskaart, indien van toepassing een trouwkaart, of persoonlijke uitnodigingen sturen. Gelovigen boven de 80 jaar krijgen op hun jaardag een bloemstuk. Verder krijgen ook alle gelovigen vanaf 50 jaar bij bijzondere jaardagen (om de 5 jaar) een bloemstuk. 

Uw mobiel nummer is van belang om u eventueel via whatsapp of sms snel te kunnen bereiken. De voorganger stuurt, indien mogelijk, een sms of whatsapp naar de jarigen en getrouwden. Het is dus van belang dat de gegevens van de gelovigen up to date zijn.
Wij verzoeken de gelovigen bij ziekte dat door te geven. Praktisch al de pastors op het kantoor houden zich bezig met het Ziekenpastoraat. 

De leden  hebben niet alleen rechten, maar ook plichten: onder andere de samenkomsten, indien mogelijk, trouw bezoeken. De leden kunnen ook helpen in de gemeente. Wij hebben daartoe een takenformulier waarop u kunt aangeven waar u dienstbaar zou willen zijn. 

Alhoewel het lidmaatschap van de gemeente geen toegangsbewijs naar de hemel is, is het voor de eenheid, liefde en betrokkenheid belangrijk dat wij bepaalde gegevens van u hebben. De gegevens zijn vertrouwelijk en alleen beschikbaar voor de voorganger en enkele andere dienaren van de gemeente. Het lidmaatschap is alleen van belang voor de plaatselijke gemeente, in ons geval is dat Maranatha Ministries; niet voor de Universele Gemeente, het Lichaam van Christus over de gehele wereld, bestaande uit allen die de Heer bewust aangenomen hebben en gereinigd zijn door het Bloed van Jezus. Ook de gelovigen van Maranatha Ministries behoren tot de Universele Gemeente. 

Lidmaatschapsformulieren vindt u in de Infokamer, op de boekentafels van de zustergemeenten en op de Maranatha Website. Wacht met het invullen, nadat u de samenkomsten minstens enkele maanden trouw bezocht hebt. 

share