Jezus komt weer

Weet u dat Jezus weer komt? 

“Nee, ik kan er met mijn verstand niet bij, dat er een opname van de gemeente zal plaatsvinden en dat Jezus wederkomt op aarde”, zeggen sommigen. Met het verwerpen van de leer dat Jezus terugkomt, neemt het geloof in Jezus en het eeuwig leven zienderogen af. Op veel kansels wordt openlijk getwijfeld aan de tweede komst van Jezus. “Ja”, zeggen ze, “ik geloof in Jezus voor de zegeningen in deze tijd. Ik geloof dat wij ons moeten concentreren op wat God voor ons in dit leven doet. Dat is het enige dat telt. Wij moeten al onze talenten en gaven aanwenden om in dit leven het systeem van de wereld over te nemen.” 

“Wij moeten niets verwachten van het leven na dit leven”, zeggen deze valse leraars. Ja, zo noem ik ze. Sommige christenen zijn als de ongelovigen. Zij vestigen al hun hoop op dit leven. De apostel Paulus zegt in 1 Corinthe 15: 19 – “Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.” Duidelijk is dat wij niet alleen voor dit leven onze hoop op Christus moeten bouwen. Onze hoop op Christus moet ook zijn voor het eeuwig leven en Zijn wederkomst. Wij mogen en moeten aan dit leven denken. Wij mogen en moeten genieten van de zegeningen van dit leven. Dat is niet het probleem. Het probleem is dat mensen ALLEEN met dit leven bezig zijn en al hun hoop op voorspoed in dit leven vestigen. 

Kinderen Gods moeten tevens en vooral investeren in de heerlijke toekomst met God. Wij moeten vooral de dingen zoeken die boven zijn. Colossenzen 3: 1 en 2 – “ Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. “Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. “De gelovigen die aan de dingen die boven zijn denken en zoeken, zullen de dingen die wij in dit leven nodig hebben toegeworpen krijgen. 

Wij zoeken de dingen die boven zijn en daardoor zien wij reikhalzend uit naar de wederkomst, de tweede komst van Jezus. Wie met het hart gelooft dat Jezus weer komt, zal veel bezig zijn met de dingen van God, het leven met God, de dingen die boven zijn.

Jezus komt weer, dat is zeker. Wie de Heer verwachten putten nieuwe kracht. Wij zullen een zegen zijn en ook gezegend zijn. 

share