Iedere gelovige actief

In principe zijn alle gelovigen van de gemeente actief en betrokken bij het werk in het Koninkrijk van God. Er zijn taken die een ieder kan waarnemen, maar ook taken die onzichtbaar zijn voor de meeste mensen. De activiteiten en taken in de gemeente blijken cruciaal te zijn voor het functioneren van de gemeente. Mensen die in de gemeente arbeiden voor het oog van de mens, kunnen een hindernis zijn voor het werk van de Heilige Geest in de gemeente. 

Het is duidelijk dat gelovigen die actief zijn in de gemeente, belangrijk zijn voor de gemeente als organisatie. Wij zijn onze God dan ook dankbaar dat gelovigen zich inzetten voor de gemeente, door betrokken te zijn bij de verschillende taken en activiteiten.

Wij zien die actieve gelovigen bij allerlei activiteiten en taken van de gemeente, zoals onderhoud van de gebouwen, de huishoudelijke dienst, de kantine, de senioren, het kinderwerk, het jongerenwerk, de beveiliging, de gastvrouwen, de mannenbediening, de vrouwenbediening, de ushers in de zaal, de kantoormedewerkers, de praise, de muzikanten, de geluidstechnici, de televisie en video, de Infomedewerkers, de radiomedewerkers, de solisten en het koor, de medewerkers voedselbank, het strijdersteam, de ouderlingen, de diakenen, het bestuur, de predikers enzovoort.

Bij deze activiteiten en taken zouden de gelovigen in de verleiding kunnen komen om eer naar zich toe te halen. Dat zou de eenheid in de gemeente schaden. Eerzuchtige gelovigen botsen met de eenheid in het geloof. Gelukkig zijn bijna alle medewerkers rein en toegewijd aan de Heer. Zij geven zich en spannen zich in voor onze Heer en Heiland en voor de gemeente. Zij zijn een bron van grote zegen. Zij dragen veel bij aan de groei en eenheid van de gemeente. Zij zijn pilaren in de gemeente.

Niet minder belangrijk, zelfs zeer belangrijk, zijn de gelovigen die onopgemerkt door anderen de zaak van de Heer dienen. Zij krijgen misschien nooit complimenten, maar hun arbeid is absoluut niet onopgemerkt door de Vader in de hemel. Zij leveren achter de schermen een belangrijke bijdrage in het Koninkrijk van God. Ik denk aan mensen die dagelijks bidden voor de gemeente, dus voor de gelovigen en de voorganger. Zij zijn heel belangrijk. Mensen die getuigen van hun geloof in Jezus. Zij zijn heel belangrijk. Mensen die hun tienden en offers geven voor het Koninkrijk van God. 

Mensen die anderen bemoedigen, aansporen, liefde geven, welkom heten. Zeer belangrijk!

Tenslotte: Het is duidelijk dat velen zich zichtbaar of ongemerkt inzetten voor de gemeente. Wat u ook doet, zichtbaar of ongemerkt, doe het voor de Here. Colossenzen 3:23:  Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen.”

share