De terugkomst van de Heer Jezus

Wij worden ieder jaar op feestelijke wijze herinnerd aan de eerste komst van de Heer Jezus op aarde. Alle kerken die samenkomsten organiseren, lopen vol met mensen die de geboorte van de Heer willen vieren. Er wordt alles aan gedaan om de zegeningen en de blijdschap van dit heugelijke feit te bezingen en onder de aandacht te brengen.

Niemand onder de feestvierders twijfelt aan de waarde en grootheid van de eerste komst van de Heer Jezus. Wij hebben aan de hand van de Schriften vastgesteld dat ieder profetisch woord, voorafgaand aan die komst in Bethlehem, in vervulling is gegaan. Tientallen profetenwoorden over de eerste komst zijn uitgesproken door onder andere Mozes, David en Jesaja. Niet minder van belang zijn de profetenwoorden, die door profeten én door de Heer Jezus zelf zijn uitgesproken over de tweede komst, de wederkomst, van Christus. Duidelijk is dat evenals alle beloften over de eerste komst in vervulling gingen, ook alle beloften over de tweede komst in vervulling zullen gaan.

Het is dan ook verontrustend dat steeds minder mensen geloven in een wederkomst. Sommigen vinden het zinloos om de Heer te verwachten. Anderen zeggen dat de Heer al voor de tweede keer gekomen is. Weer anderen zeggen dat zij zelf de Christus zijn en er wordt ook beweerd dat er helemaal geen wederkomst van Christus zal zijn. Wij weten beter aan de hand van het profetisch woord en de woorden van Heer Jezus zelf. 

Een groot teken dat voorafgaat aan de wederkomst van Christus vinden wij in de tweede Bergrede in Mattheus 24: 14: (NBG51) “En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.”

(GNB) “Eerst zal dit grote nieuws over het koninkrijk van God bekendgemaakt worden over de hele wereld, zodat onder alle volken van mij is getuigd, en dan zal het einde komen.”

De belangrijkste zaken voor de kinderen van God, na de eerste komst van Christus, gepaard gaande met Zijn lijden, sterven en opstanding, zijn het werk van de Heilige Geest op aarde en de tweede komst van Heer Jezus. Tenslotte wil ik in deze overdenking nadrukkelijk vermelden dat geen mens, dus ook geen profeet, weet wanneer de Heer terug komt. De Vader in de hemel weet het. Laat niemand u wijsmaken aangaande de wederkomst met zogenaamde openbaringen. Wij kennen de dag van Zijn komst niet, wel moeten wij altijd waakzaam zijn en Hem verwachten. 

JEZUS KOMT WEER!

share