De belangrijkheid van het Evangelie

Nadat ik op 17- jarige leeftijd tot bekering kwam, door de Heer Jezus aan te nemen als mijn Heiland en Heer, kreeg ik een bijzonder verlangen om te getuigen van mijn geloof in Jezus. Ik was mij er ten volle van bewust dat ik een kind van God was geworden. Ik was door mijn bekering bewust van mijn behoud en dat ik deel had aan het eeuwige leven. Die zekerheid van mijn behoud en de blijdschap in mijn geloof, deden mij ernaar verlangen veel mensen te vertellen van die wonderbare Jezus. Ik wilde iedereen die ik tegen kwam, vertellen van Jezus, opdat zoveel mogelijk mensen die op mijn pad kwamen,  deel zouden kunnen hebben aan het eeuwige leven.

De Bijbel zegt in Johannes 3: 36 – (NBG51) “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.”
Duidelijk is dat wie in Jezus gelooft, door Hem aan te nemen, het eeuwige leven heeft, nu al. Er staat niet, krijgt later het eeuwige leven. 

Dat is de voornaamste reden van de komst van de Heiland. Hij kwam om ons te verzoenen met de Vader, door Zijn eigen bloed, zodat wij het eeuwige leven zouden beërven. De Vader gaf Zijn Zoon om ons te redden van de zonde en de eeuwige dood. De Heer Jezus bracht ons tot de Vader. Hij opende de weg naar de hemel en bracht ons het ware leven, het eeuwige leven.
Wij zijn behouden, wij zijn gered: Johannes 3:16 (NBG51) “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”

Het is jammer dat sommigen na de bekering op de eerste plaats denken aan een beter leven op aarde. Zij denken dat het Evangelie, de komst van Jezus, hen in de eerste plaats welvaart en aardse genoegens zal brengen. Maar dat is een verkeerde voorstelling van het Evangelie. Het Evangelie is een kracht Gods tot behoud. Het kan zijn dat sommige mensen op allerlei gebied de zegeningen van God zullen ontvangen. Maar wij moeten vooral niet vergeten dat er velen zijn die ondanks de verkondiging van het Evangelie het moeilijk hebben. Zij moeten onder moeilijke omstandigheden, met heel weinig, leven. Anderen worden vervolgd, omdat zij de Heer hebben aangenomen.

Vaststaat dat het Evangelie van Jezus Christus te maken heeft met het ontvangen van het eeuwige leven, ongeacht de weg die wij moeten bewandelen in deze wereld. Sommigen zullen leuke dingen meemaken, anderen zullen strijd en ongemakken hebben, maar zij hebben allen het eeuwige leven. 

De kracht van het Evangelie is hierin dat Jezus gekomen is opdat wij het leven, het eeuwige leven, zouden hebben. 

share