Het denken over de kerk

De kerk, de Gemeente,  begon met de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem.  Jeruzalem is dus de geboortestad van de Gemeente. De Heilige Geest heeft vooral in de eerste periode van de Gemeente, de koers van de Gemeente bepaald. Niemand twijfelde aan de invloed en de positie van de Geest van God. Iedereen was zich ten volle bewust van het werk en de leiding van Gods Geest. De gelovigen waren zeer bewust van de betrokkenheid van de Heilige Geest. Niet mensen bepaalden de koers van de eerste gemeente, niet mensen stonden centraal, maar het was de Geest van God Die wandelde in het midden van de gemeente. De Heilige Geest gaf en geeft de gaven, de vrucht, de bedieningen, de dienaren. 

Duidelijk is dat wij ons niet druk moeten maken om hetgeen mensen over de (plaatselijke) gemeente denken, maar wij moeten gefocust zijn op de Heilige Geest en het Woord. Hij draagt ons onder andere op de broeders en zusters lief te hebben. 

Teveel mensen laten hun denken over de gemeente, de kerk, bepalen door hun ervaringen met mensen, het zij positief of negatief. Sommigen,  juist in deze tijd, verlaten de gemeente om mensen. Zij zijn teleurgesteld, zij voelen zich niet aanvaard door mensen, zij storen zich aan de fouten van medegelovigen, terwijl zij zelf ook fouten maken. 

Hun denken over de gemeente wordt,  onterecht, bepaald door hun negatieve ervaringen, fouten van anderen, te weinig aandacht, hun teleurstellingen in leiders, et cetera. Hun denken wordt vertroebeld en zij gaan verkeerd over de gemeente denken. Sommigen verlaten de gemeente en / of praten negatief over de gemeente. Zij raken gefrustreerd. 

Het is duidelijk dat sommigen het moeilijk hebben met het geloof en dat door het gedrag van mensen. Eigenlijk komen zij in geestelijke problemen door mensen. 

Het is dan ook zeer verstandig, dat deze broeders en zusters hun manier van denken over de gemeente veranderen en zich niet laten intimideren door het gedrag van andere broeders en zusters. Zij kunnen liever bezig zijn met hun persoonlijke relatie met de Heer en niet met de fouten van anderen. Wij moeten ons laten leiden door Gods Woord en Gods Geest. 

 Mensen maken fouten, soms grote, dat zal zo blijven. Niemand is volmaakt. Mensen stellen teleur, dat zal zo blijven. Maar Gods Woord is volmaakt en blijft bestaan. De Geest Gods is ook volmaakt. 

Wij moeten bezig zijn met onze persoonlijke relatie met God, door de Geest Gods geleid worden en bidden voor de broeders en zusters. Dat is wat God wil voor al Zijn kinderen.

share