God gebruikt mij. Waarom?

“Dank u Jezus, dat ik nooit gerookt heb, dat ik slechts één keer op 13 – jarige leeftijd een beetje champagne gedronken heb. Dank u Heer dat ik nooit gedanst heb in de wereld, dank u dat ik geen seks gehad heb voor mijn huwelijk.”  Ik vond mijzelf geweldig, maar dat was niet de reden waarom God mij koos voor de bediening. “Dank u Heer dat ik zoveel gebeden heb en zo vaak gevast heb. Dank u Heer dat ik zoveel getuigd heb.” Ik vond mijzelf een voorbeeldige christen. Maar dat was niet de reden waarom God mij steeds gebruikt heeft. Toch heeft bovenstaand “goed gedrag” mij ten onrechte doen geloven, dat ik vanwege mijn gedrag die krachtige en gezegende roeping heb ontvangen.

Ik werd pas wakker, nadat ik het  geslachtsregister van de Heer Jezus bestudeerd had. Toen drong het tot mij door dat wie ik ben en alles wat ik bereikt heb, puur genade is en niets anders. Ik ben niet door God geroepen omdat ik zo goed was (in mijn ogen), of omdat ik zoveel gebeden en gevast had. Maar God stelde mij aan en gaf mij die roeping, zoals zovelen die Hij geroepen heeft, die niet zo “ heilig” waren als ik. Sommigen waren drugverslaafden, overspeligen, dieven, verslaafd aan pornografie, enzovoorts. God herstelde hen, vergaf hen hun overtredingen en zegende hen in hun bediening.  Dit is niet alleen zichtbaar in Maranatha Ministries, maar in de gehele wereld. Minstens drie van onze pastors hebben een drugsverleden, maar God stelde hen aan en bevestigde hen. Zij zijn nu belangrijke en begenadigde predikers in onze gemeente.

Het is duidelijk dat sommigen een pastor willen zonder fouten, maar die bestaat niet. De enige die zonder fouten geweest is, is onze Heiland. 

Onze Heiland, onze Heer en Meester, stamt niet af van lieverdjes. Hij wordt onder andere de Zoon van David genoemd en een ieder weet dat David een overspelige man en moordenaar geweest is. Toch heeft God hem gebruikt. In het Nieuwe Testament wordt hij zelfs een man naar Gods hart genoemd, niet om zijn fouten, maar omdat God verder dan wij mensen kijkt. Wij mensen hebben de neiging om te oordelen en ons beter te vinden dan de andere. 

De Heer komt uit het geslacht van David. Daar kunnen wij niets aan veranderen. 

Uit welke bijzondere mensen komt de Heiland, Die nooit gezondigd heeft, onder andere voort? Dat lezen wij in het geslachtsregister van Jezus. 

Abraham kreeg vóór de geboorte van Isaak een kind met een andere vrouw, de Egyptische slavin van zijn vrouw.

Jacob is een bedrieger geweest. 

Rachab is een hoer geweest.

Juda heeft kinderen verwekt bij zijn schoondochter.

David was een overspelige.

Salomo was een vrouwenjager. 

Iedereen heeft fouten of heeft fouten gemaakt. 

Ik mag niet denken dat God mij geroepen heeft en al langer dan 50 jaar gebruikt, omdat ik zo goed ben.  Ik ben ervan overtuigd dat het allemaal genade is. Ik heb, net als ieder ander,  fouten gemaakt. Ik ben dan ook heel bang anderen te oordelen. Ik ben leider in de kerk door genade. Ik mocht voor tienduizenden tot zegen zijn, door genade. Ik heb heel veel mensen het Evangelie gebracht, door genade. Ik ben met een lieve vrouw getrouwd, door genade. Ik mag doorgaan ondanks de vele aanvallen van de duivel en mensen, door genade. Ik mag nog steeds leven en God prijzen, aanbidden en dienen, door genade. Puur door genade, genade alleen, mag ik nog steeds prediken. Dank U lieve Heer Jezus!

Ja, door genade ben ik een kind van God.

share