Jezus, ons voorbeeld

In deze tijd spelen sommige vaders een kleine of geen rol in het leven van hun kinderen, terwijl de kinderen zoeken naar een rolmodel. Veel jongeren zien een voetballer, een zanger, een filmster, een televisiester als hun rolmodel.

Iedere zoon of dochter zou dolgraag de vader als zijn/haar voorbeeld willen zien en tijd willen doorbrengen met hem. Jongelingen willen niet alleen dat hun vader trots op hen is, zij willen ook trots op hem zijn.

Maar helaas is de vader vaak afwezig, soms is hij onvindbaar. Sommige jongeren hebben door nare omstandigheden geen vader. Vaders hebben het soms druk met hun werk, hun kerk en hun sociale leven. Weer andere vaders zouden graag liefdevol willen omgaan met hun kinderen, maar weten niet hoe dat moet. Vermeldenswaard is dat er veel vaders zijn die altijd klaar staan voor hun kinderen. 

De moeders doen hun uiterste best om de gaten, door vaders geslagen, te vullen. Maar het is toch anders. Vaders hebben iets speciaals wat hun zonen en dochters nodig hebben. Jammer dat dit in vele gevallen niet overkomt. Die vaders hebben zelf ook niet van hun vader gehad wat zij nodig hadden. Zij hebben dus geen goed voorbeeld gehad. 

Goddank heeft de Heer Jezus ons het goede voorbeeld gegeven. Hij is ons ware rolmodel. Hij heeft vaak over Zichzelf gesproken, zodat wij konden weten wie Hij is en wat van ons verlangd wordt. Hij is ons goede voorbeeld. Hij zegt in Johannes 13:15: “want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet, gelijk Ik u gedaan heb.” De Heer geeft ons een goed voorbeeld, zodat wij hetzelfde kunnen doen. 

Het moet duidelijk zijn, dat de Heer vaak over Zichzelf sprak, zodat wij het zouden oppakken. Dank U Heer dat u dat gedaan heeft, anders zouden wij niet weten of kunnen achterhalen wie U bent, ons grote Voorbeeld en ware Rolmodel. 

Wat zei de Heer onder andere over Zichzelf?

Ik ben het licht der wereld.

Ik ben de ware wijnstok.

Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.

Weest heilig, want Ik ben heilig.

Wij moeten leren en overnemen van ons grote Voorbeeld.

share