Overwinning?

Waaraan denken wij, als wij het hebben over overwinning? Sommigen denken dan aan overwinning in de geestelijke strijd of geestelijke oorlogsvoering. Wij denken aan aanvallen en strijd van de tegenstander en/of van mensen. 

Als wij denken aan strijd en overwinning, als het mensen betreft, denken wij aan de aanvallen van mensen naar ons toe, aan de negatieve dingen die zij over ons zeggen, aan de pijn die ons aangedaan wordt, de afwijzing, de roddels en de lasterpraatjes. Dat is ook strijd die wij moeten overwinnen, zodat wij geen prooi worden van intimidaties, afwijzing en frustraties.

Waaraan denken wij, als wij het hebben over strijd door de tegenstander? Dan denken wij aan aanvallen van boze geesten en machten. Epheze 6: 12 (NBG51): “want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.”

Soms moeten wij boze geesten gebieden het lichaam van mensen in de Naam van Jezus te verlaten. In de Naam van Jezus behalen wij overwinning over de boze geesten. 

Naast deze overwinningen die wij behalen over de aanvallen van mensen en de tegenstander, moeten wij een nog grotere overwinning behalen. Dat is over onszelf. 

Wij moeten volhouden op de weg van Christus, de weg van Golgotha. Wij moeten overwinnaars zijn over onszelf, over onze zonden, over onze onreine begeerten, over de verleidingen, over onze angsten. Wij moeten overwinnen en wij kunnen overwinnen door de kracht van het Bloed van Jezus. Romeinen 6:12: “ Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zou gehoorzamen.”

share