De permanente liefde

Staan wij er bij stil dat wij vaak onder bepaalde omstandigheden van iemand houden? Wij zijn vol lof over die persoon, wij zijn blij met hem of haar. Maar er hoeft maar iets te gebeuren en die zogenaamde liefde verdwijnt als sneeuw voor de zon. Wij denken dan anders over die persoon, vermijden hem of haar en willen soms niets meer met die persoon te maken hebben. 

Wij houden van die persoon – wij houden niet van die persoon.

Dit beeld komt vooral voor bij huwelijksrelaties. Mensen zijn gek op elkaar, beloven elkaar eeuwige trouw, zij zijn zelfs “onafscheidelijk ” van elkaar. Echter, wanneer de zorgen van het leven toeslaan, blijkt men niet echt meer van elkaar te houden en te worstelen met de liefde voor de ander. Sommigen besluiten zelfs te gaan scheiden.

Deze liefde heeft vaak niets te maken met de wil, het Woord, van God. In Spreuken 17:17 staat: “Een vriend heeft te allen tijde lief.” Dit woord spreekt over een liefde onder alle omstandigheden. Niet een emotionele liefde, die geleid wordt door omstandigheden. Die liefde is niet soms aan en dan weer uit. Die liefde wordt niet geleid door de liefde van anderen voor ons. De Here Jezus zinspeelde hierop door ons te leren en te gebieden onze vijanden lief te hebben. Mattheüs 5:44 – “Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen.” Van uw vrienden houden zal geen probleem zijn. 

Duidelijk is dat Bijbelse liefde anders is dan gevoelsmatige, emotionele liefde. Bijbelse liefde is van God en wordt nageleefd door de kinderen Gods. Zij zijn wedergeboren. Het is te vergelijken met de liefde die God voor ons heeft. De liefde Gods is permanent. Zo moet onze liefde voor elkaar van blijvende aard, permanent, zijn. Fouten van een kind van God mogen ons niet beïnvloeden om het pad van de goddelijke liefde te verlaten. Wij mogen ons absoluut niet gedragen als de wereld, die alleen houdt van de mensen die van hen houden. Wij moeten anders zijn, onder alle omstandigheden. 

Is het niet om deze liefde van God dat Hij de getrouwde mannen gebiedt om altijd van hun vrouw te houden?
Efeziërs 5:25 –  Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft.”

Efeziërs 5: 28 (NBG51) – “Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.”
Dit geldt, denk ik, ook voor de getrouwde vrouwen naar hun man toe. 

Hebreeën 13:1-  Laat de broederlijke liefde blijven.”
Deze liefde geldt voor ieder kind van God. Wij moeten altijd liefhebben, blijven houden van elkaar. Lief blijven voor elkaar. Moeten wij vermanen, doe het met liefde, want de liefde Gods woont in ons door de Heilige Geest.

Tenslotte: In het huwelijk mag niet klinken:  “Ik hou niet van je.” Een vriend heeft te allen tijde lief. 

share