Waarom de samenkomst?

Een medewerker van Maranatha Ministries heeft een prachtige slogan bedacht voor Maranatha Ministries: “A great place to find God.”
De samenkomsten dienen een ontmoetingsplaats te zijn van gelovigen die de Heer Jezus hebben aangenomen als hun persoonlijke Heer en Heiland en ook van ongelovigen en niet-kerkelijken, die zoekende zijn naar God. Het is en blijft het verlangen van iedere gemeente, ja iedere gelovige, dat steeds meer mensen die de Heer nog niet kennen, de samenkomsten zullen bezoeken. Een gemeente met alleen kinderen Gods moet verplaatst worden naar de hemel. Maar een gemeente waar ook ongelovigen komen, geeft de Heilige Geest de ruimte om mensen te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, waardoor zij een besluit kunnen nemen om de Heer in hun leven toe te laten en deelgenoten van het Koninkrijk van God te worden. Daarnaast hebben de gelovigen de gelegenheid om een deel van Gods plan met hun leven te vervullen en dat is een licht te zijn. 

Wij komen naar de samenkomsten om onze lieve God en Vader en onze Here Jezus Christus te eren, te prijzen, te aanbidden en te verhogen. Dat doen wij onder andere door de lofliederen die wij zingen en de gemeenschap met elkaar. De gemeente is de beste plaats voor de lofprijzing en de gemeenschap met de broeders en de zusters. 

Sommigen bezoeken de gemeente om een taak te kunnen krijgen. In de eerste plaats wil ik duidelijk stellen dat wij absoluut kinderen Gods nodig hebben, die willen helpen en werken in de organisatie. Maar dat mag niet de primaire reden zijn om de gemeente te bezoeken. De gemeente die het verkrijgen van een taak tot haar primaire handeling maakt, zal het geestelijk functioneren in Gods Koninkrijk, dus ook in de gemeente, belemmeren. Ook al zijn taken belangrijk voor de gemeente, mag het hebben van een taak niet de voornaamste reden zijn om naar de gemeente te komen. Wat is dan belangrijker? Het aanbidden en loven van de Heer, de opbouw door het Woord van God, de gemeenschap met de broeders en zusters. 

Om de mensen die in de verleiding zouden vallen om meteen voor een taak te gaan, maar ook om de leiders die mensen zoeken voor een bepaalde taak te helpen, heb ik, als voorganger, de volgende regel ingesteld. Een regel die soms wordt overtreden door leiders van de gemeente. 

Iemand die een taak wenst in de gemeente, moet minstens negen maanden lid zijn van de gemeente of op zijn minst de gemeente negen maanden trouw bezoeken. Zo krijgt de gelovige de gelegenheid om zonder bepaalde verplichtingen, dus een taak, de Heer in de gemeente te aanbidden, te loven en te genieten van het onvervalste Woord tijdens de prediking. Er ontstaat contact, gemeenschap, met andere gelovigen.

Het moet duidelijk zijn dat mensen niet naar de gemeente Maranatha moeten komen omdat zij een taak willen hebben, om nuttig en dienstbaar te zijn. Dat komt eventueel later! Zij  moeten komen om God te aanbidden en te loven, te genieten van het Woord en Gods tegenwoordigheid en de heerlijke onderlinge gemeenschap met broeders en zusters. 

share