Verzoening – de boodschap  (2)

De bediening van verzoening is de belangrijkste bediening die de Here God aan Zijn Gemeente heeft gegeven. Het is duidelijk dat ieder wederom geboren kind van God geroepen is in de bediening van verzoening. Die bediening staat duidelijk vermeld in 2 Corinthe 5 vers 18 – “En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.”

Wat is onder andere de uitkomst van de bediening der verzoening?

  1. De wereld kan tot God teruggebracht worden.
  2. Algehele verandering door de verzoening met God.
  3. Verandering van vijandschap in vriendschap.
  4. Mensen kunnen hersteld worden door hun herstelde relatie met God.

Denk aan de boodschap van de Heer Jezus aan de overspelige vrouw. Denk ook aan de boodschap van de Heer aan die Samaritaanse vrouw bij de bron.
Het gaat om de bediening van verzoening.

De bediening van verzoening is een roeping om te verzoenen en om de boodschap van verzoening te brengen.
Meer dan wat dan ook hebben de mensen in de gemeente en de mensen om ons heen deze bediening nodig. 

  • Mensen willen liefde, geen oorlog.
  • Mensen willen een boodschap van vergeving horen en niet van veroordeling.
  • Mensen willen een tweede of derde kans.
  • Mensen willen een goed leven.
  • Mensen willen zegeningen ontvangen.

Mensen hebben gebroken relaties, bijna iedereen heeft op de een of andere wijze een verbroken relatie ervaren.
Mensen zijn verwond en teleurgesteld.
Sommigen hebben goede vrienden en familieleden verloren.
Anderen hebben nog steeds ruzie met vrienden, met familieleden, in het huwelijk enzovoort.
Een ieder die opnieuw geboren is, is geroepen om de boodschap van verzoening te brengen. Geroepen om het Evangelie van het kruis, het Evangelie van Verzoening, het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen. 

share