De wapenrusting in onze strijd 

In deze tijd wordt er openlijk gesolliciteerd naar de gunst van geesten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat velen aangevallen worden of in aanraking komen met het kwaad. Ik vertaal dit als vallen onder de invloedssfeer van boze geesten. 

Met de ontkerkelijking raakte ook de viering van ’Allerzielen’ in de vergetelheid. Maar het op 2 november herdenken van dierbare overledenen, is volledig gereïncarneerd. Jong en oud, gelovig én ongelovig, steekt vandaag kaarsjes aan bij graven, urnen en foto’s van weggevallen geliefden. Het is goed om de wereld zo nu en dan even stil te zetten”, aldus een Nederlands dagblad. De krant gaat verder: “De mensen gingen massaal naar de begraafplaatsen, de kerken liepen vol. De bloemenpracht bij de begraafplaatsen is indrukwekkend.”Met deze viering denken sommige mensen dat zij  in contact komen met de geesten van hun “overleden dierbaren”. De kans is groot dat zij in contact komen met boze geesten. 

De laatste jaren is ook de Brits-Amerikaanse traditie Halloween naar ons land overgewaaid. De naam is een verbastering ’All Hallows Eve’, de avond voorafgaand aan Allerheiligen. De Kelten geloofden dat op de eerste dag van hun nieuwe jaar gestorvenen terugkeerden op aarde om hun ziel in een levend lichaam te nestelen. Om de doden gunstig te stemmen, waren er op 31 oktober offerrituelen, vreugdevuren en feestmalen. Slechte geesten werden afgeschrikt met maskers, een gebruik dat volgens historici de tegenwoordige verkleedtraditie verklaart”, aldus een Nederlands dagblad. 

Deze activiteiten van de wereld en de tegenstander verklaren de verhoogde activiteit van de boze en zijn trawanten. De  gelovigen moeten altijd waakzaam zijn. Ieder seizoen, niet alleen in deze periode, moeten de gelovigen staan in de wil van God en de geestelijke wapenrusting aandoen.
Gods wapenrusting bestaat uit waarheid, gerechtigheid, vrede, geloof, heil, het Woord en gebed.

De wapenrusting Gods is onontbeerlijk, omdat onze strijd een geestelijke strijd is. Wij hebben niet te strijden tegen mensen, maar tegen de aanklager en zijn leger. De vijand zal er alles aan doen om tweedracht te zaaien, omdat hij weet, dat zolang wij ons bezighouden met onbelangrijke zaken en strijd voeren of ruziemaken met broeders, zusters of voorgangers, de deur voor hem wijd open staat om zijn vernietigend werk te doen. Hij zal daarom voldoende aanleiding scheppen om ons af te houden van de dingen van de eeuwigheid. Wij zullen dan meer bezig zijn met zogenaamde “interne” zaken dan met zaken van het evangelie, waar het eigenlijk om gaat. Velen missen de boot en duizenden gaan verloren, omdat een groot deel van hun tijd besteed wordt aan onderlinge problemen. 

Wie echter in gehoorzaamheid aan het Woord van God de geestelijke wapenrusting aandoet, zal de broeders en zusters liefhebben en de vijand weerstaan en bestraffen. Door het aandoen van de wapenrusting kunnen wij alle aanvallen van de tegenstander afwenden en onze tijd wijden aan het dienen van de Here, het liefhebben van elkaar en het winnen van kostbare zielen.

share