Wij kunnen niet zonder geloof leven

De mens kan zonder bepaalde zaken leven. Men kan bijvoorbeeld zonder koffie, zonder vlees en nog duizenden andere dingen of zaken leven. Maar een christen kan niet zonder geloof leven. Geloof is noodzakelijk in het leven van een kind van God. Geloof heeft onder andere te maken met vertrouwen op God en aannemen dat Zijn Woord waar is. Ons geloof in God heeft te maken met zekerheid en bewijs. Het is het bewijs dat God bestaat. Geloof heeft te maken met de zekerheid dat de beloften en geboden van de Heer waarachtig en levend zijn. 

Hebreeën 11:1 – “Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.”

Zonder geloof is het onmogelijk om een relatie met God te hebben en te genieten van het leven in het Koninkrijk van God. Geen kind van God kan zonder geloof iets van God ontvangen. Hebreeën 11:6 – “maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.”

God is niet blij, tevreden, met mensen die geen vertrouwen in Hem hebben, maar meer op mensen vertrouwen. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Wij mogen alles doen wat kerkelijke instellingen ons voorschrijven, ons desnoods aan alle regels van gemeenteleiders houden, aan al onze gemeenteverplichtingen voldoen, maar als wij twijfelen en niet op God vertrouwen, hebben wij, kinderen Gods, een groot en serieus probleem. Wij zullen niets ontvangen en geen overwinnaars zijn. Elke overwinnaar heeft een rotsvast vertrouwen in God. Twijfelen is niet geestelijk. 

Jacobus 1: 6,7  (NBG51) “Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen.”

Overwinning in de geestelijke strijd komt door geloof in God.
Ware liefde voor de broeders en zusters komt door geloof.
Zich laten leiden door de Heilige Geest komt door geloof.
Het ontvangen van de doop in de Geest en het spreken in nieuwe tongen komt door geloof.
Het ontvangen van de zegeningen komt door geloof en niet door twijfel.
Laat het duidelijk zijn, dat het dienen van God en dienstbaar zijn in Zijn Koninkrijk een geloofszaak is. 

share