Overmoed

Overmoed, hoogmoed, kan bij iedereen ongemerkt binnensluipen. Daarom moeten we steeds waakzaam zijn, vooral wanneer het ons goed gaat. Voorspoed is van de Here, maar als we daar niet zorgvuldig mee omgaan, zullen we erdoor ten val gebracht worden. De slachtoffers van voorspoed zijn vele. Het begint met trots om wie u bent en wat u heeft. Daarna komt de gedachte: ik ben en ik heb meer dan de ander. Er zijn er die pronken met hun salaris, hun auto, hun huis, anderen met hun gemeente. Ze denken dat hun gemeente de beste is, ja, zelfs ver boven andere gemeenten uitsteekt. In overmoed proberen ze anderen over te halen hun gemeente te bezoeken, omdat “daar de Geest werkt”, alsof de Geest niet werkt in de andere gemeente(n). Het gevolg van overmoed is: onuitstaanbare mensen, die steeds met zichzelf en anderen overhoop liggen. 

De persoon die overmoedig is, heeft het vaak niet eens door. Die zal anderen het verwijt maken dat zij jaloers zijn. Vooral de geestelijke hoogmoed spant de kroon en kan zelfs zo ver gaan, dat Gods Woord gebruikt wordt om eigen dwalingen goed te praten. Overmoedige mensen accepteren geen correctie; ze weten alles beter. Ze zijn zelfs zó vastgeroest in hun hoogmoed, dat wie niet sterk is, minderwaardigheid wordt aangepraat. Ze leven met het gevoel dat ze alles beter weten, de grootste zalving hebben, het meeste vasten. Ze kijken met hun hoogmoedige ogen op anderen neer. Ze denken altijd gelijk te hebben en als hun gelijk niet erkend wordt, zullen ze er alles aan doen om dat wel te krijgen; desnoods langs de weg van intimidatie. 

Deze mensen zullen ook nooit hun excuses aanbieden, want daar zijn ze te hoogverheven voor. Bovendien willen ze altijd aandacht. Krijgen ze die niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. Ze beschouwen hun omgeving als hun concurrent en zullen altijd proberen de eersten te zijn.

David wist hoe gemakkelijk overmoed binnen kan sluipen, vandaar dat hij tot de Here bad: “Behoed uw knecht voor overmoed, laat die over mij niet heersen.”(Psalm 19:14). We moeten altijd waakzaam zijn en onszelf onderzoeken, opdat elke wortel van overmoed bijtijds uitgerukt kan worden, want God weerstaat de hoogmoedigen. 

Overmoedigen denken dat zij de besten zijn, nederigen achten de ander uitnemender dan zichzelf. Ieder kind van God dient te weten, dat we zonder Zijn bijstand niets kunnen doen in Zijn Koninkrijk. We hebben de Here nodig. We zijn van Hem en van elkaar afhankelijk. We zijn leden van het Lichaam van Christus en kunnen zonder Hem en elkaar niet veel bereiken in Zijn dienst. Overmoed maakt dat de mens zichzelf als een god gaat zien en dienovereenkomstig gaat handelen. Zo iemand zal proberen de plaats van de Here in te nemen. Vandaar dat overmoedigen vaak uitspraken doen, die alleen uit de mond van de Here dienen te komen. 

Let op uzelf. Laat u corrigeren! Belijd elke gedachte of vorm van overmoed als zonde en geef de Here in alle dingen de eer die Hem toekomt!

share