Mededelingen naar aanleiding van het Coronavirus

Bericht 1 april 2020

Psalm 91, Psalm 121, Psalm 23.

 • Vanaf deze week Livestream in drie diensten:
  – Woensdagavond 19.30 uur en zondag om 10.00 uur en 13.00 uur.
  – Om 13.00 uur de herhaling van 10.00 uur.
 • Wij hopen de wekelijkse E-News deze week weer op te starten. Er is wel veel minder nieuws voor de Info bulletin.
 • Op Goede Vrijdag, 10 april, hebben wij om 20.00 uur Online Avondmaal.
 • Wij verzoeken de gelovigen om op die dag brood (of matses) en wijn (druivensap) thuis te hebben.
 • We hopen op Pasen (12 april) een bijzondere online paasdienst te hebben.
 • Br. Willem Brouwer heeft een voorstel gedaan voor de Livestream. U kunt tijdens de uitzending een selfie maken, alleen of met uw gezin. Die selfie kunt u opsturen naar info@maranatha.nl. De inzending wordt dan binnenkort via Livestream uitgezonden.
 • WEES VOORZICHTIG!!!

Bericht 24 maart 2020

Maranatha Info

 • Alle samenkomsten, ook de onze, zijn door de overheid afgelast tot 1 juni.
 • Er moet minstens een afstand van 1,5 meter gehouden worden.
 • De handen regelmatig goed wassen. 

Eerst dit

Beste gelovigen, broeders en zusters, 

De kerk van Christus wordt ook getroffen door de crisis. We kunnen niet zoals gewoonlijk samenkomen en missen daardoor de gemeenschap van de gelovigen. Ook missen wij het heerlijk samen zingen, samen bidden en prijzen en samen naar het Woord luisteren.
Maar God doet alle dingen medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn, zegt het Woord.

Wij hebben geleerd en dat wordt nu bevestigd dat het dienen van God een persoonlijke zaak is.

Wordt niet ontmoedigd, houdt vast, wordt niet eenzaam, wordt niet angstig, niet bedroefd, want onze Here God is in en met ons.
Psalm 91, Psalm 121, Psalm 23 en Filippenzen 4:4.

U kunt elkaar appen, bellen en vooral voor elkaar bidden in deze benauwde tijd. 

De Samenkomsten MM

 1. Livestream op zondag blijft van 10.00 tot 11.30 uur.
 2. Herhaling is om 13.00 uur.
 3. Er is GEEN live Praiseteam.
 4. Oudere Praise-diensten worden uitgezonden.
 5. De Livestream wordt door 3 broeders verzorgd, waaronder 1 cameraman. Anderen mogen er niet bij zijn.
 6. Op zondag zijn dat in principe naast de pastors, 1 cameraman of vrouw. de geluidsman en de beheerder. De overige medewerkers worden niet verwacht.
 7. Op woensdag voorlopig GEEN livestream
 8. Wij hebben af en toe de E-News, Info Online.

Het kantoor van Maranatha Ministries is gesloten tot 1 juni maar wel bereikbaar via email: info@maranatha.nl 

Veel liefs, Gods zegen en genade, 
Mede namens gemeente Almere en Zuid-Oost,

S.L. Hofwijks, voorganger


Bericht 14 maart 2020

Alle samenkomsten van Maranatha Ministries (Amsterdam, Almere en Amsterdam Zuid Oost), zijn tot 31 maart afgelast.

 • Op de zondagen zullen er om 10.00 uur Livestream samenkomsten zijn. Voorganger S.L. Hofwijks zal, met Gods hulp, de boodschap brengen. Ook zal er ruimte zijn voor de pastors van Almere en Amsterdam Zuid Oost. Het Praiseteam zal ook aanwezig zijn.
 • Op woensdag is er via Livestream Voorbede en een kort Woord van 19.30 – 20.30 uur.
 • De Voorganger zal via Livestream ook wat aankondigingen doen.
 • Wijzigingen worden z.s.m. doorgegeven via email, de Maranatha Website (www.maranatha.nl) en de Maranatha App
 • Het Maranathakantoor is open van dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur. Ook voor afspraken. Wel eerst bellen.

Bericht 13 maart 2020

GEEN RECEPTIE EN GEEN SAMENKOMST
Vanwege de maatregelen van de regering inzake de Corona uitbraak delen wij u het volgende mede:

 1. De receptie n.a.v. het 45-jarig huwelijksfeest gaat op 14 maart niet door, maar wordt verschoven naar een nader te bepalen datum.
 2. Zondag a.s. is de Maranathakerk Amsterdam gesloten. Wel zal de dienst zonder gelovigen via Livestream, YouTube en Facebook uitgezonden worden. De voorganger zal prediken en het Praiseteam zal zingen. De rechtstreekse uitzending is om 10.00 uur. Het wordt om 13.00 uur herhaald.
 3. De dienst van zondagavond is afgelast.
 4. Er volgen later aankondigingen over de overige diensten.

 

KLIK OP DE LOGO’S HIERONDER OM OP ZONDAG
ONZE LIVESTREAM KANALEN TE BEKIJKEN:

 

 

 

 

 

 

share