Mededelingen naar aanleiding van het Coronavirus

Laatste nieuws:

De kerken gaan weer open. Onze kerken aan de Cabotstraat en in Almere gaan weer open op 12 juli aanstaande. Onze gemeente te Amsterdam-Zuidoost gaat helaas op een later tijdstip open. De kerk gaat open voor een beperkte groep die een ticket heeft kunnen bemachtigen. Wie geen ticket heeft, moet niet naar de kerk komen. Bezorg ons niet nodeloos problemen. Mensen die zich aanmelden mogen geen klachten hebben die kunnen verwijzen naar corona. In geen geval mag u koorts hebben. Ook al hebt u zich aangemeld en die klachten komen op, blijft u toch thuis. Er is Maranatha livestream. Wij hebben niets aan zogenaamde “stoere” gelovigen die zeggen ik ben ziek, maar ik ga toch. Gebruik uw hoofd (wees verstandig), niet alleen uw hart.

De samenkomsten zullen heel erg verschillen van de diensten van voor de coronatijd. Vanwege de vele waarschuwingen aangaande het zingen in de kerk zal de praisedienst aanmerkelijk anders zijn. De praisegroep zal de komende maand of maanden niet zingen. Wij zullen online praise of de zang van een solist hebben. Ook mogen, in elk geval gedurende de maand juli, de gelovigen niet staan tijdens de voordienst, maar moeten op hun plaats blijven zitten. Gelovigen die mee willen zingen, moeten een mondkapje op hebben. U begrijpt dat mondkapjes tijdens de dienst zijn toegestaan, zelfs aangeraden worden, maar niet verplicht zijn. Wij hopen dat deze wijziging tijdelijk is.

Ten slotte: 

Wij moeten ons houden aan die 1,5 meter afstand. Het maakt niet uit hoe u erover denkt. Wij verzoeken een ieder zich aan de 1,5 meter afstand te houden. Een uitzondering is voor mensen uit één huishouding.                                                                  

Geen handen schudden, niet knuffelen. Laat niemand stoer of overgeestelijk doen. HOUD AFSTAND.

U kunt bij de ingang uw handen reinigen met reinigingsgel.

Na de samenkomst zullen de ushers u verzoeken meteen de kerk te verlaten, volgens hun richtlijnen. Er wordt een duidelijke looproute aangegeven. 

De voorganger bidt en gelooft dat deze rare tijd van korte duur zal zijn en wij, met Gods hulp, spoedig weer normaal onze samenkomsten kunnen houden. Tot dan: HOUDT U AAN DE RICHTLIJNEN. 


Bericht 8 mei 2020

Livestream

Zoals u wellicht vernomen hebt, zullen wij pas in juli weer samenkomsten hebben op de ons vertrouwde adressen in Amsterdam en Almere. Tot dan blijven wij zeer actief op livestream. Ook na juli zal livestream een actieve rol blijven vervullen in onze gemeente. Wij kunnen dan nog steeds niet alle mensen ontvangen in ons kerkgebouw, waardoor een groot aantal gelovigen afhankelijk zal blijven van livestream. 

Vanaf juli

Als alles naar de wens van de overheid verloopt, mogen er vanaf juli maximaal 100 mensen in de Maranathakerk. Wij zijn druk bezig te bekijken en te onderzoeken wat wij in dat geval kunnen doen om zoveel mogelijk  gelovigen de gelegenheid te geven om de samenkomsten in de Maranathakerk te bezoeken. Naast de 100 mensen die in de kerk mogen, zal livestream een belangrijke plaats innemen. Wij zullen, met Gods hulp en wijsheid, ons best doen om een ieder die de dienst in ons kerkgebouw wenst te bezoeken, daartoe de gelegenheid te geven. Wij zullen ons houden aan de veiligheidsinstructies van de overheid, dus gepaste afstand van elkaar; 1,5 meter. 

U begrijpt wel dat lang niet een ieder op zondag in de kerk kan plaatsnemen. Met Gods hulp en wijsheid zullen wij eruit komen. 

Vijf diensten

Wij hopen dat deze situatie niet van al te lange duur zal zijn. Wij willen graag terug naar de oude situatie van twee diensten op zondag, waar wij met zijn allen de Heer vrij mogen dienen en verhogen. De Heer alleen weet wanneer die tijd weer zal aanbreken. Een pandemie gaat voorbij. Wij hebben in de geschiedenis daar enkele voorbeelden van. 

Het is duidelijk dat de grote samenkomsten pas weer toegestaan zullen worden als er een vaccin is. Dat zegt de overheid. Tot die tijd willen zij massale samenkomsten verbieden. 

Wij denken erover om tot dan naast livestream maximaal vijf korte diensten op zondag te houden. Hoe kort hopen wij spoedig door te geven. Wij hopen de eerste dienst om 09.00 uur ’s morgens aan te vangen. Er komt veel organisatie bij kijken, maar die hopen wij vóór midden juni in orde te hebben, zodat wij weten waar wij aan toe zijn.


Bericht 1 april 2020

Psalm 91, Psalm 121, Psalm 23.

 • Vanaf deze week Livestream in drie diensten:
  – Woensdagavond 19.30 uur en zondag om 10.00 uur en 13.00 uur.
  – Om 13.00 uur de herhaling van 10.00 uur.
 • Wij hopen de wekelijkse E-News deze week weer op te starten. Er is wel veel minder nieuws voor de Info bulletin.
 • Op Goede Vrijdag, 10 april, hebben wij om 20.00 uur Online Avondmaal.
 • Wij verzoeken de gelovigen om op die dag brood (of matses) en wijn (druivensap) thuis te hebben.
 • We hopen op Pasen (12 april) een bijzondere online paasdienst te hebben.
 • Br. Willem Brouwer heeft een voorstel gedaan voor de Livestream. U kunt tijdens de uitzending een selfie maken, alleen of met uw gezin. Die selfie kunt u opsturen naar info@maranatha.nl. De inzending wordt dan binnenkort via Livestream uitgezonden.
 • WEES VOORZICHTIG!!!

Bericht 24 maart 2020

Maranatha Info

 • Alle samenkomsten, ook de onze, zijn door de overheid afgelast tot 1 juni.
 • Er moet minstens een afstand van 1,5 meter gehouden worden.
 • De handen regelmatig goed wassen. 

Eerst dit

Beste gelovigen, broeders en zusters, 

De kerk van Christus wordt ook getroffen door de crisis. We kunnen niet zoals gewoonlijk samenkomen en missen daardoor de gemeenschap van de gelovigen. Ook missen wij het heerlijk samen zingen, samen bidden en prijzen en samen naar het Woord luisteren.
Maar God doet alle dingen medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn, zegt het Woord.

Wij hebben geleerd en dat wordt nu bevestigd dat het dienen van God een persoonlijke zaak is.

Wordt niet ontmoedigd, houdt vast, wordt niet eenzaam, wordt niet angstig, niet bedroefd, want onze Here God is in en met ons.
Psalm 91, Psalm 121, Psalm 23 en Filippenzen 4:4.

U kunt elkaar appen, bellen en vooral voor elkaar bidden in deze benauwde tijd. 

De Samenkomsten MM

 1. Livestream op zondag blijft van 10.00 tot 11.30 uur.
 2. Herhaling is om 13.00 uur.
 3. Er is GEEN live Praiseteam.
 4. Oudere Praise-diensten worden uitgezonden.
 5. De Livestream wordt door 3 broeders verzorgd, waaronder 1 cameraman. Anderen mogen er niet bij zijn.
 6. Op zondag zijn dat in principe naast de pastors, 1 cameraman of vrouw. de geluidsman en de beheerder. De overige medewerkers worden niet verwacht.
 7. Op woensdag voorlopig GEEN livestream
 8. Wij hebben af en toe de E-News, Info Online.

Het kantoor van Maranatha Ministries is gesloten tot 1 juni maar wel bereikbaar via email: info@maranatha.nl 

Veel liefs, Gods zegen en genade, 
Mede namens gemeente Almere en Zuid-Oost,

S.L. Hofwijks, voorganger


Bericht 14 maart 2020

Alle samenkomsten van Maranatha Ministries (Amsterdam, Almere en Amsterdam Zuid Oost), zijn tot 31 maart afgelast.

 • Op de zondagen zullen er om 10.00 uur Livestream samenkomsten zijn. Voorganger S.L. Hofwijks zal, met Gods hulp, de boodschap brengen. Ook zal er ruimte zijn voor de pastors van Almere en Amsterdam Zuid Oost. Het Praiseteam zal ook aanwezig zijn.
 • Op woensdag is er via Livestream Voorbede en een kort Woord van 19.30 – 20.30 uur.
 • De Voorganger zal via Livestream ook wat aankondigingen doen.
 • Wijzigingen worden z.s.m. doorgegeven via email, de Maranatha Website (www.maranatha.nl) en de Maranatha App
 • Het Maranathakantoor is open van dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur. Ook voor afspraken. Wel eerst bellen.

Bericht 13 maart 2020

GEEN RECEPTIE EN GEEN SAMENKOMST
Vanwege de maatregelen van de regering inzake de Corona uitbraak delen wij u het volgende mede:

 1. De receptie n.a.v. het 45-jarig huwelijksfeest gaat op 14 maart niet door, maar wordt verschoven naar een nader te bepalen datum.
 2. Zondag a.s. is de Maranathakerk Amsterdam gesloten. Wel zal de dienst zonder gelovigen via Livestream, YouTube en Facebook uitgezonden worden. De voorganger zal prediken en het Praiseteam zal zingen. De rechtstreekse uitzending is om 10.00 uur. Het wordt om 13.00 uur herhaald.
 3. De dienst van zondagavond is afgelast.
 4. Er volgen later aankondigingen over de overige diensten.

 

KLIK OP DE LOGO’S HIERONDER OM OP ZONDAG
ONZE LIVESTREAM KANALEN TE BEKIJKEN:

 

 

 

 

 

 

share