Vrees en angst

“Vrees is de voorloper van veel ellende, de verwekker van slechte dingen. Vreesachtigheid is een houding die de mens in gevangenschap, verwarring en spanning brengt en die tot innerlijke conflicten en teleurstelling leidt”. (Oral Roberts)
“Wat ik altijd heb gevreesd, is nu gebeurd. Ik vind geen vrede en geen stilte; rust ken ik niet, alleen ellende”. (Job 3:25,26 – Het Boek)

Vrees is één van de grootste vijanden van de mens. Ze heeft een negatieve invloed op ons leven en maakt ons een gevangene van onszelf en van de omstandigheden. Vrees heeft te maken met verkeerd geloven, hetgeen doffe ellende tot gevolg heeft. Wie vrees en angst in het hart toelaat, geeft blijk van zijn twijfel of God wel in staat is in zijn situatie te voorzien. Vrees is niet alleen verkeerd, het kan ook gevaarlijk zijn. Veel mensen kunnen ervan getuigen dat de dingen waarvoor ze vreesden, hen inderdaad zijn overkomen. Hun leven zou anders gegaan zijn, indien ze in plaats van vrees, geloof en vertrouwen in God hadden toegelaten in hun hart, want God is niet veranderd. Hij zegt in Zijn Woord: “Wie in Mij zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.”(Romeinen 9:33). We kunnen vrees beschouwen als een macht die onheil naar ons toetrekt. Bovendien kan vrees mensen verlammen, de moed in de schoenen doen zinken en tot depressiviteit leiden. Het is een ramp om met vrees en angst te moeten leven. Vrees en angst ontnemen ons de glans van het leven en maken ons passief.

Wat de Here aangaat, hoeft niemand in vrees en angst te leven. Hij heeft ons een goede geest gegeven en geen geest van vrees. “Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid (vreesachtigheid), maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.” (2 Timotheüs 1:7). Als God ons geen geest van vrees gegeven heeft, wie dan wel? Vult u het antwoord op deze vraag zelf maar in. God heeft ons een sterke geest van liefde gegeven. Waar de liefde voor God en het geloof in God overheersen, verdwijnt de vrees. In de liefde is er geen plaats voor angst en vrees. Laat dus geen angst of vrees toe in uw hart, maar bouw uw geloof op God, Die de Almachtige is, de Schepper van hemel en aarde. Ban de vrees voorgoed uit uw leven door in geloof het Woord van God te belijden, wetende dat de Here uw schaduw aan uw rechterhand is (Psalm 121). Hij zal u niet verlaten en u niet begeven.

Hebt u vrees voor de dood? Ban die vrees uit in de Naam van Jezus en belijd dat Jezus de dood heeft overwonnen.
Hebt u vrees voor bepaalde ziekten? Ban die vrees uit in de Naam van Jezus en belijd dat we door Zijn striemen genezing hebben ontvangen.
Hebt u vrees voor morgen? Belijd dat uw toekomst in Gods hand is.
Wat voor vrees u ook hebt, ban haar uit in de Naam van Jezus en belijd wat Gods Woord zegt over uw situatie. Belijd en geloof dat u de overwinning hebt over elke situatie in uw leven. 

We hebben vrijmoedigheid ontvangen in plaats van vrees. Weet wie u bent in Christus. U bent een kind van God, een koningskind, een heilige. De Here God staat aan uw kant. Belijd dat, geloof dat! Laat de Here de sterkste zijn in uw leven. Onze Here heeft alle macht in hemel en op aarde. Trek geen negatieve dingen naar u toe door vrees en angst toe te laten, maar open de deur van uw hart voor de Here door uw geloof in God met lofprijzing en aanbidding te belijden.

share