Het is moeilijk

Het is heel moeilijk en vervelend in deze tijd van benauwdheid. De virusaanval heeft het leven op zijn kop gezet. De strijd tegen een onzichtbare vijand, het virus, blijkt velen op te breken. De kinderen Gods kunnen er beter mee omgaan, de wereld leeft in stress. 

Van meet af aan is ons onderwezen dat wij de wapenrusting Gods moeten aandoen, omdat wij een geestelijke strijd tegen een onzichtbare vijand voeren. In Epheze 6:12 zegt de Bijbel dat wij niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de machten (onzichtbaar), tegen de wereldbeheersers dezer duisternis (onzichtbaar), tegen de boze geesten in de hemelse gewesten (onzichtbaar). Wij hebben ervaring in deze strijd, wij weten hoe wij deze onzichtbare vijanden moeten aanpakken. Wij weten heel goed hoe wij moeten worstelen, strijden. Enkele wapenen die wij, de kinderen Gods, gebruiken zijn geloof, gebed, het Woord. 

Anno 2020, 20 20, (40) worden wij, de kinderen Gods, maar ook de gehele wereld, zwaar aangevallen door een onzichtbare vijand, die Corona (kroon) heet. Meer dan 233.500 mensen zijn wereldwijd gedood, vermoord, door Corona.

 2020 (40)

  • De Joden doolden 40 jaar in de woestijn; door hun ongehoorzaamheid en de beïnvloeding door Egypte, de wereld.
  • Jezus werd 40 dagen verzocht in de woestijn. De verzoeking door de duivel was de voorbereiding van Zijn aardse bediening.
  • Ten tijde van Noach regende het 40 dagen en 40 nachten op aarde en alles van de aardbodem werd verdelgd. Vanwege de zonde.
  • Mozes ging de wolk in en besteeg de berg. Hij bleef 40 dagen en 40 nachten op de berg. Hij schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de Tien Woorden (de 10 geboden). 
  • Na verloop van 40 dagen keerden de 12 verspieders terug van het verspieden van het land.  Dit was ter voorbereiding om het beloofde land in te nemen en om inzicht te krijgen in de werken van de vijand.
  • De Israëlieten zondigden en de Here gaf hen 40 jaar over in de macht van de Filistijnen, vanwege de zonde en ongehoorzaamheid.
  • David heeft 40 jaar geregeerd als koning.

Zo zou ik door kunnen gaan met het getal 40.

Corona kwam in het jaar 2020, het jaar “40”. Corona komt niet van God, maar toch wil  God ons iets zeggen.

Ik denk dat de Heer voor een ieder een persoonlijke boodschap heeft. Voor de meesten zal het zijn: wordt wakker en wees waakzaam. Voor een ander: kom tot bekering, belijd uw zonden en leef heilig. Aan weer een ander: ga bidden en lofprijzen, want de tijd is kort. 

WAT ZEGT DE HEER AAN U PERSOONLIJK IN DEZE CORONATIJD?

Het jaar 2020 gaat voorbij. Corona gaat ook eens voorbij, maar het Woord dat God tot ons spreekt, blijft. 

share