De eerste vervolging

Wie aan de eerste gemeente denkt, denkt meteen aan een paar belangrijke zaken. Zaken die tekenend zijn voor het leven met Jezus. Ik denk aan de doop en vervulling in de Heilige Geest, de gemeenschap van gelovigen, de zware vervolging. Ik zie de corona aanval als een vervolging van de kerk van Christus en een zware strijd voor de wereld. Daarom zal ik even stilstaan bij deze crisis en enkele crises uit het verre verleden. Elke crisis heeft diepe impact gehad op de gemeente van Christus, en dus ook de corona crisis.

In het memorabele jaar 2020, dat nog niet eens voor de helft bestaat, denken wij zonder meer aan het corona virus. Een pandemie die heel de wereld heeft getroffen met op dit moment 293514 doden. Het is niet alleen een aanval op het systeem van deze wereld, maar ook op onze wijze van geloofsbelevenis. 

Deze corona pandemie is niet de enige wereldwijde epidemie die de wereld en het geloofsleven heeft getroffen. De pest ( zwarte dood) van 1347 heeft de hele toenmalige wereld ontwricht. Een derde van de toenmalige wereld vond de dood, dat is ruim 75 miljoen mensen. Het moet vreselijk voor de wereld geweest zijn en dus ook voor het geloofsleven. 

Een andere pandemie was in 1918, de Spaanse griep, influenza. De schatting van het aantal doden ligt tussen 20 en 100 miljoen. De meeste doden vielen in de leeftijd van 14 – 21 jaar. 

Meerdere pandemieën hebben de wereld de afgelopen 2000 jaar getroffen. Ik heb drie genoemd, maar er waren elf pandemieën. Ze zijn voorbij, de elfde pandemie, corona,  gaat ook voorbij. 

Ik heb bovenstaande geschreven omdat ik ze zie als een onzichtbare strijd, vervolging van de gelovigen. Maar ze zijn ook een zware strijd en aanval op de mensheid. 

In Handelingen 8 vinden wij de zware vervolging van de gelovigen ten tijde van de Romeinse overheersing over Israël. Het waren Joden die de Messiaanse Joden de stad Jeruzalem uit joegen en een zware vervolging inluidden. Maar evenals nu, lieten de kinderen Gods zich niet klein krijgen door de zware vervolging. Ze verloren huis en haard, hun leven kwam in gevaar, maar zij gingen door en trokken het land door, het evangelie verkondigende. De vervolgingen maakten hen sterker. Ook in deze tijd zijn de gelovigen sterker geworden. Er is een groot verlangen naar de onderlinge bijeenkomst en de gemeenschap van gelovigen. De roep van het Evangelie wordt steeds luider gehoord. Het verlangen naar prediking, Evangelie verkondiging, is zeer toegenomen. Bij zowel mannen als vrouwen. Het Evangelie is ondanks corona, sterker dan ooit. Het verlangen naar de wederkomst van Christus is groot. 

De boze, die corona macht, denkt de gemeente, de kerk, te ontmantelen. Maar duidelijk is dat wij uitzien naar grote dingen en naar de vervulling van het profetische Woord. Wij verlangen meer dan ooit naar aanbidding, lofprijzing, de gebeden en het Woord. We willen meer van Jezus. “wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.”

share