Lankmoedigheid

Het is duidelijk dat wij leven in een periode waarin heel veel van ons geduld wordt gevraagd. Zonder geduldig wachten en volharden kunnen wij emotioneel in problemen komen. Het lange wachten op het einde van deze coronaplaag breekt sommigen op. In de begintijd van de crisis was het voor bijna niemand een probleem om zich te houden aan de richtlijnen en verboden naar aanleiding van de crisis. Maar naarmate de crisis voortduurt, blijken sommige mensen moeite te hebben om de regels strikt te volgen.

Een niet gering aantal mensen komt in problemen door onder andere eenzaamheid, teleurstelling, frustratie,  depressiviteit, nachtmerries, burn-out. Ook niet te vergeten is de pijn en teleurstelling om feestjes die niet door kunnen gaan. Bruiloften die plaats moeten vinden met heel weinig mensen, begrafenissen met praktisch alleen de familie, verjaardagsfeesten die niet op normale wijze gevierd kunnen worden en zo kan ik doorgaan.

Men beweert dat vooral geestelijke leiders, voorgangers, vanwege hun taak en verantwoordelijkheid het slachtoffer van een burn-out dreigen te worden.
Ik schrijf dit alles, omdat ook gelovigen lijden onder de gevolgen van de grootste crisis die nu in de wereld heerst. 

Hoe overwinnen wij deze crisis, hoe houden wij de moed erin? Ik denk door te bidden, aanbidden, lofprijzen, elkaar te bellen (facetimen) en te bemoedigen, elkaar aan te sporen om vol te houden, de diensten via livestream te volgen. Maar de grootste bemoediging komt door de bijstand en de vrucht van de Heilige Geest. Het karakter van de negenvoudige vrucht dat ik in deze overdenking voor ogen heb, is lankmoedigheid. De vorige week heb ik over vrede geschreven.

Bij encyclo.nl staat over lankmoedigheid het volgende: 1) Barmhartig 2) Edelmoedig 3) Geduldig 4) Genadig 5) Goedertieren 6) Longaniem 7) Meegaand 8) Toegeeflijk 9) Toegevend 10) Tolerant 11) Verdraagzaam 12) Zacht 13) Zeer Geduldig.

Lankmoedigheid betekent dus o.a. geduldig. In deze tijd wordt heel veel van ons geduld gevraagd. Wij moeten geduldig zijn en  volhouden tot de plaag voorbij is, meewerken en ons houden aan de richtlijnen van de overheid. Geduldig zijn en vol goede moed wachten tot dit alles voorbij is. Wij moeten blij zijn met de zegeningen die God ons in deze tijd geeft. Wij kunnen door geduldig te zijn anderen die het ook moeilijk hebben tot zegen zijn. Geduld is een grote schat.

Lankmoedigheid wordt onder andere vertaald met goed humeur en schept de mogelijkheid om ruzies te voorkomen, om onrecht te helen, te vergeven en te verdragen.
Maarten Luther schreef in zijn commentaar op Galaten het volgende over lankmoedigheid: “Het is de genade waarbij een mens niet alleen tegenspoed, onrecht, beledigingen en dergelijke draagt, maar ook met geduld wacht op de inkeer van hem, die hem verkeerd behandeld heeft.”

Lankmoedigheid is het volharden in liefde. Liefde die zich niet gemakkelijk laat provoceren. 

Ik eindig met Galaten 5:22 – “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”

share