EEUWIG LEVEN

De beroemde tekst uit Johannes 3:16 heeft een enorme bijdrage geleverd aan mijn bekering. Zonder deze woorden zou ik misschien in die tijd niet tot geloof in de Here Jezus gekomen zijn. Die woorden hebben zo een diepe indruk op mij gemaakt dat ik een diep verlangen in mijn hart kreeg om een persoonlijke beslissing voor de Heer te nemen. Die belangrijke woorden zijn: “ Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” 

Het eeuwige leven begint in dit leven en gaat door na dit leven, dus na de dood. Het leven met God begint in dit leven en is bepalend voor ons leven met God na dit leven. Een leven met God in dit leven is een garantie voor een leven met God na dit aardse leven. 

Heel veel van de hedendaagse predikingen draaien om het aardse leven. Over hoe wij kunnen overwinnen, hoe wij voorspoedig kunnen zijn, hoe wij genezing kunnen ontvangen, hoe wij in vrede met mensen kunnen leven, enzovoort. Allemaal zaken die in dit aardse leven belangrijk zijn. Ze hebben indirect te maken met het eeuwige leven. 

Maar de apostel Paulus waarschuwt ons met strenge, indringende woorden dat wij het leven na dit leven niet mogen vergeten. Hij zegt in 1 Corinthe 15: 19 – “Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.” Ook in die tijd waren er gelovigen die alleen bezig waren met het aardse leven. Alles ging over dit leven, over de zegeningen nu. Zij waren niet zo bezig met het leven na de dood. 

Hoe belangrijk het leven nu ook is, het is tijdelijk. Paulus had duidelijk te doen met zijn tijdgenoten die hun hoop alleen op dit leven vestigden. Hij vond hen zielig, te betreuren, zeer beklagenswaardig. 

Het is nu de tijd dat wij niet alleen bezig zijn met de belangrijke zaken van dit leven, maar ook met de belangrijke zaken na dit leven, na de dood. Het eeuwige leven is voor dit leven en voor het leven na de dood. In dit leven investeren wij voor het leven na dit leven, zodat wij niet verloren gaan na dit leven, maar het eeuwige leven hebben. Dus zoek en denk ook aan de dingen die boven zijn.                        Colossenzen 3:1 – “Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.

In de eerste plaats zijn wij bekeerd, gereinigd door het bloed van Jezus, opdat wij het eeuwige leven zouden hebben, dat is de grootste zegen die wij ontvangen als wij tot bekering komen. 

Ten slotte: De Heiland zegt na de dood van Lazarus, die Hij uit de dood zou opwekken: “Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.” (Johannes 11:25).  Hij zegt dus dat wij nu zullen leven, maar ook na de dood. Het eeuwige leven!

share