Volhouden

Een jonge prediker zei onlangs tegen mij: ”Die coronacrisis duurt zo lang.” Dat klopt. Het duurt al langer dan 6 maanden en het einde is nog niet in zicht. Veel mensen worden moedeloos en wachten met smart op goed nieuws. Vooral jongelingen worden hard getroffen, zegt men. Die anderhalve meter afstand is ons een doorn in het oog, maar het moet helaas wel. 

We moeten ervoor waken dat we de moed verliezen en in geen geval moedeloos of depressief worden. Er is hoop, er is altijd hoop. Zonder hoop en geloof kunnen we niet leven. We hebben ook liefde nodig om te blijven bidden voor een goede uitkomst. Samenvattend, we hebben geloof, hoop en liefde nodig. Dat zal ons aansporen om hard te blijven werken. Met hard werken bedoel ik, dat wij, gelovigen, moeten blijven bidden en geloven dat de overwinning over corona komt, liefst zo gauw mogelijk. We werken dus hard door te blijven bidden en elkaar te blijven bemoedigen. De medische wereld werkt heel hard aan medicijnen en vaccins, maar wij moeten in geen geval ons aandeel veronachtzamen en maar verlangend kijken naar wat de wereld doet. Onze gebeden hebben grote kracht. We doen door onze gebeden corona wankelen en jagen het de afgrond in.

Tot de overwinning een feit is, blijven we voorzichtig. Ook na de overwinning op corona zullen we voorzichtig blijven. Ik wil de voorzichtigheid van Gods kinderen benadrukken, maar wil eerst stellen dat voorzichtigheid niet hetzelfde is als angst. De Heer zegt ons, vrees niet, wees niet bang, maar wees voorzichtig. Voorzichtig zijn is behoedzaam, zorgvuldig zijn. In Mattheus 10:16 staat geschreven: “Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven; weest dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven.

Wees slim, scherpzinnig als slangen. Wees voorzichtig met de wolven (ik zend u midden onder de wolven), wees voorzichtig, let op uw manier van leven. Ook in coronatijd.

share