De kracht van bidden

Het gebed is het machtigste wapen van de christen. Het gebed kan gesloten deuren openen en grote veranderingen in huis, stad en gemeen­te teweegbrengen. Een van de belangrijkste redenen van ons bidden, is om contact met de Here te hebben. Tijdens het bidden leggen we contact met onze hemelse Vader en voeren we een gesprek met Hem. Dit gesprek kan eerlijk en open zijn, omdat we toegang tot de Vader hebben door het Bloed van Jezus. We kunnen in die heilige  momenten alles met de Heer bespre­ken.

Contact hebben met iemand kan nooit eenzijdig zijn. Het moet van beide kanten komen. Als ik contact met u heb, dan hebt u ook contact met mij; dan hebben we contact met elkaar. Zo is het ook in ons contact met de Here. We hebben contact met Hem en Hij heeft contact met ons. Dit contact kan alleen maar tot stand gebracht worden, als we een rein kanaal zijn. Het kanaal van God naar ons toe staat altijd open; de vraag is echter: Hoe staat het met onze verbinding?­

Bidden is praten tot God en God is heilig. Wie dus tot de Here nadert, moet rein en heilig zijn. Het enige gebed dat op deze regel een uitzondering maakt, is : “Heer, wees mij arme zondaar gena­dig. Vergeef mij Heer en reinig mij met Uw bloed.”­

Wie bidt, maar niet rein staat voor de Here, zal van de Here niets ontvangen. Hij die met een oprecht hart tot de Here wil naderen, zal eerst in het reine moeten komen met God en mensen, voordat hij kan zeggen: “Vader in de hemel”.­

De Bijbel zegt:“Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar, vòòr het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broederen kom en offer daarna uw gave.”Mattheüs 5:23,24­

In Spreuken 28:9 lezen wij: “Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel.”

Wie bidt en iets vraagt, erkent daarmee zijn afhankelijkheid van God.
We bidden tot God, omdat we Zijn grootheid en heerlijkheid erkennen.­
We bidden tot God, omdat we geloven dat Hij ons kan helpen.
We bidden tot God, omdat we zonder Hem niet willen leven.
Wie bidt, erkent dat hij het zelf niet kan en roept nederig de hulp van God in.

 “En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegen­heid in de Geest, daar­toe wakende met alle volharding en smeking voor alle heili­gen…”­Epheze 6:18

share