2020

De meeste mensen maken één keer in hun leven een pandemie mee. Dat is een wereldwijde epidemie. Ongelofelijk maar waar; praktisch ieder land is hierdoor getroffen. Het lijkt op een zware verzoeking die over de gehele wereld is gekomen. Iedereen is op de één of andere wijze getroffen. Vooral de mensen die dierbaren verloren hebben, hebben het zwaar.

Als ik het geestelijk bekijk en stil sta bij onze geloofsrichting, dan zie ik dat de kerken en kerkelijke organisaties ook zwaar getroffen zijn. De kerken werden, ondanks de grondwettelijke rechten, verzocht om met een zeer beperkt aantal mensen hun samenkomsten te houden. Soms werd openlijk aangeraden om geheel online te kerken en geen aanwezigen toe te laten, wat enkele maanden bij ons is gebeurd. Het is zelfs zo erg dat over de gehele wereld genomen miljoenen kinderen Gods vele maanden geen fysieke kerkdienst bezocht hebben. Zij moesten en moeten het doen met digitale samenkomsten, te volgen via een tv scherm, een computer, tablet of smartphone.

Nu naderen wij het einde van 2020. Het was door het coronavirus een jaar van veel stress voor jongeren en veel ellende, vooral voor ouderen.

Toch was 2020 ook een jaar van veel lofprijzing, woordverkondiging, evangelisatie, het doen van krachtige voorbede, liefde en aandacht geven aan elkaar. Voor mij is 2020 ondanks alles, ook persoonlijk leed, een jaar van overwinning, genade, kracht en vervulling met de Heilige Geest.

Wij, de kinderen Gods, laten ons niet klein krijgen, ook niet door een wereldwijde pandemie. Wij blijven onbevreesd vertrouwen op de Here onze God, die ons krachtig beschermt en moed geeft om te volharden in de strijd.

Het is absoluut fout om somber terug te kijken naar 2020. De gemeente is altijd in de overwinning. De pandemie en de poorten der hel kunnen de gemeente niet overweldigen of verslaan. De gemeente blijft krachtig ondanks de aanvallen die op ons gericht zijn of zijn geweest. De gemeente staat in de overwinning, door Jezus Christus, onze Here. De gemeente is ook zonder de fysieke samenkomsten springlevend en heeft een krachtig getuigenis.

Ik durf de Heer te danken voor het jaar 2020 vol strijd. Onze grote God, de Almachtige, heeft alles in Zijn hand en ook onder controle. Hij blijft ons sterken en geeft ons moed, geduld, liefde, doorbraak, blijdschap en vooral de zalving van de Heilige Geest en overwinning.

In Christus zijn wij, heel terecht, meer dan overwinnaars.

 

share