Strijd

God laat in het leven van iedere gelovige beproevingen toe. Beproe­vingen doen blijken of wij echt zijn of niet. De Here en ook onze medechriste­nen kunnen dan zien of wij echt van de Here houden. Geloof dat niet door vuur gelouterd is, zal in moeilijke tijden geen stand houden. Daarom tuchtigt de Heer iedere zoon die Hij liefheeft. Veel gelovigen kunnen weinig hebben. Ze worden om het minste of geringste boos en dreigen de weg van de Here en de gemeen­te te verlaten.
Het komt mij voor, dat de heden­daagse mens erg gevoelig is; dat men niet vermaand of gecorri­geerd wenst te worden. Sommigen houden van een ander, zolang die ander hun in alles de zin geeft. Maar echte liefde aanvaardt ook tegenslagen. Is het niet zo, dat men vaak bang is om de ander te vermanen? Bang om dan een “vriend” te verliezen? In feite moeten echte vrienden elkaar in liefde kunnen verma­nen.

Strijd uit het kamp van zondaren kan zwaar zijn, maar toch niet zo zwaar als uit het kamp van uw eigen broeders en zusters. De meeste mensen die afhaken, doen dat na teleur­stellingen door broeders en zus­ters. Die beproeving blijkt vaak te zwaar te zijn en maakt veel slachtof­fers.

In deze bizarre tijd wordt ons geloof danig op de proef gesteld. Vaak kunnen wij niet naar de samenkomst, er is weinig contact met elkaar, het lijkt of deze strijd met het virus niet ophoudt. Wat nu, denken sommigen? Moet ik toch doorgaan met het geloof en bidden?

Het is nu de tijd om weerbaar te worden en achter elk pro­bleem een gelegenheid te zien om ons ware geloof te tonen. Iemand heeft eens gezegd:“Iedere be­proeving is een gelegen­heid om dichter bij God te komen.” De apostel Petrus zei:Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks.” -NBV 1 Petrus 4:12.

Zie slechts op Jezus, de volein­der van ons geloof. Hij stelt ons nimmer teleur. Het komt goed!

share