Vasten

Waarom vasten wij de volgende week? Is het nodig? Het is duidelijk dat bidden en vasten heel belangrijk zijn in het Koninkrijk van God. De discipelen van de Heer vonden het eerst raar dat er gevast werd. Zij begrepen de noodzaak en de zegeningen van het vasten niet. De godsdienstige mensen vonden het vreemd dat zij en hun leiders wel vastten, maar de mensen die zo dichtbij de Heer stonden juist niet.

De Here Jezus gaf hen een duidelijk antwoord: “Kunnen soms bruiloftsgasten treuren, zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen echter dagen komen, dat de bruidegom van hen weggenomen is, en dan zullen zij vasten.” Mattheüs 9:15-17.

 Hierbij vergeleek de Heer eigenlijk het vasten met treuren. Kunnen soms bruiloftsgasten treuren of vasten, zolang de Heer, de bruidegom, bij hen is?
Er zullen echter, zegt Hij verder, dagen komen dat zij zullen vasten. Er zullen dagen komen van treurnis, verdriet, strijd, moeilijkheden en dan zullen zij vasten.

Duidelijk is dat wij nu, in die dagen leven waarin de bruidegom is weggenomen en aan de rechterhand van de Vader zit. Duidelijk is, dat wij midden in een wereldwijde crisis, coronacrisis, zitten. Het is verder duidelijk dat er zoveel bedroevende dingen gebeuren en ook velen ziek, gebonden en in de gevarenzone zijn.

Het is dus onze taak en roeping om onze plaats in te nemen in een wereld verloren in zonde, ziekte, ellende, verdriet, pijn en schuld. Ook veel kinderen Gods hebben het moeilijk en gaan gebukt onder strijd en verdriet. Nu zijn de dagen om te vasten.  Het is de tijd voor Gods kinderen voor verootmoediging, gebed en vasten.

Wij vasten met onze gemeente van 1 t/m 5 maart.

share