Voorkeur

Het vasten kunnen wij in verschillende soorten onderverdelen. Wij denken aan  het strenge vasten, waarbij men alle voeding laat liggen voor een bepaalde tijd. Dit is het vasten dat wij zullen vinden bij de meeste gelovigen. Er is een minder streng vasten, dat ook goede vruchten afwerpt. Het zogenaamde Daniël vasten. Wij spreken dan van sober vasten, dat is sober eten, geen lekker eten, wel groente en fruit.

Hierover wil ik het eigenlijk niet hebben. Ik wil het hebben over Gods voorkeur bij het vasten. Zoals in Jesaja 58 staat, het vasten dat God verkiest. In Het Boek staat: “…het soort vasten dat Ik van u verlang,”(vers 6).

Het is dus heel verstandig om te onderzoeken wat voor vasten de Here God verlangt van Zijn kinderen. Heeft het vasten alleen te maken met verootmoediging, zich kleden in rouwgewaad, een somber gezicht trekken, veel praten over ons vasten?

Neen, onze Heer wil een geestelijke levensstijl, veel meer dan streng of sober vasten. Duidelijk is in Jesaja 58 dat het vasten geen zin heeft zonder een rein en godvruchtig leven. Daarom vraagt God aan Jesaja om met alle kracht, luid en duidelijk het volk van God haar overtredingen bekend te maken.

Wij worden door de profeet Jesaja er heel duidelijk en nadrukkelijk bij bepaald, wat God liever heeft.

Vasten is goed en zeer verstandig, maar dan moet het gepaard gaan met een godvruchtig en rein leven.Als gekozen moet worden tussen vasten en godvruchtig leven, dan zien wij dat onze Heer een godvruchtig, liefdevol leven verkiest boven het vasten zoals wij dat kennen.

Het vasten dat de Heer verkiest, Zijn voorkeur:

  • Godvruchtig leven: het zondige leven loslaten.
  • Denken aan en ondersteunen van hen die honger lijden.
  • Zorgen voor arme zwervelingen, daklozen.
  • U niet onttrekken aan uw eigen familie.
  • Het wijzen met de vinger, roddelen nalaten.
  • Geen valse geruchten verspreiden (complottheorieën).
  • Geen valse beschuldigingen uiten.

En nog meer uitingen van een godvruchtig leven.

share