Zoom Bijbelstudie

De Zoom Bijbelstudie vindt D.V. plaats op vrijdag 12 maart van 19.00 tot 20.00 uur, dus maximaal 1 uur.
De Bijbelstudie wordt, met Gods hulp, verzorgd door de voorganger. De studie is niet interactief. Er kunnen maximaal 100 mensen aan deelnemen. Indien er meer dan 100 mensen aanwezig zijn, zullen wij noodgedwongen een aantal kinderen Gods moeten teleurstellen. Deelnemers moeten hun e-mailadres sturennaar info@maranatha.nl. De Zoom bijeenkomst wordt gecoördineerd door Philip Habes.

share