De crisis

Deze week is het één jaar dat we midden in een heuse, zware coronacrisis zitten. We hadden nooit gedacht dat we zolang met dit virus te maken zouden hebben. Op zondag 15 maart 2020 begonnen we met de Online samenkomsten. Toen begon het gemis van de normale samenkomsten. Het is anders spreken en zingen in een haast lege kerk. Er mogen namelijk een beperkt aantal gelovigen de samenkomsten in de Maranathakerk bezoeken.
Nu een jaar later, hebben we nog steeds de Online samenkomsten met enkele gelovigen die zich van te voren moeten aanmelden. We zullen terugkeren tot de normale diensten. Hopelijk spoedig, maar nu moeten we nog volhouden. De goede tijden van lofprijzing en gemeenschap komen terug!

We beseffen dat het een heel andere manier is om God te dienen. Een beperkt aantal mensen kunnen hun geestelijke taken van voor de crisis vervullen. Duidelijk is dat het geestelijk dienen van de Heer niet veranderd is.  We kunnen onze Heer onverkort dienen door het volgen van de Online samenkomsten, het bezoeken van de samenkomsten, te bidden, te lofprijzen, te offeren en het bemoedigen en ondersteunen van gelovigen en anderen die op onze weg komen.

Onze relatie met de Heer mag niet in problemen komen door de crisis. Integendeel, de crisis maakt ons sterk en brengt ons dichter tot de Heer. Ons vertrouwen groeit en we groeien in ons geloof, vaak zonder hulp van mensen. De Heer is onze hulp en toeverlaat. Het is duidelijk dat iedere gelovige krachtig groeit in het geloof in deze tijd van crisis en moeilijkheden.

We willen al de kinderen Gods die in deze crisistijd trouw zijn gebleven aan de Maranatha gemeente bedanken. We danken de Heer voor allen, ook voor de gelovigen in het buitenland die onze Livestream samenkomsten volgen. We zijn ook heel blij met de mensen die zich in deze tijd bij ons aangesloten hebben en we betreuren het dat enkelen in deze benarde tijd hun gemeente hebben verlaten. We bidden dat allen blijven bij de Heer. We hebben het eeuwig leven!

Tenslotte: We kunnen u onder andere dienstbaar zijn door:

  1. De Online samenkomsten en de samenkomsten in de kerk, waarbij enkele gelovigen aanwezig kunnen zijn.
  2. De diensten op woensdag met het Woord en Voorbede.
  3. De Online Bijbelstudie die de komende maanden verzorgd zal worden.
  4. De NextGen en Next Teens voor de jongeren.
  5. De Livestream in het Engels en het Bulgaars.
  6. De televisie-uitzendingen.
  7. Pastorale zorg, indien nodig.
  8. Persoonlijke gebeden.
  9. Nog meer…
share