Opstanding

De opstanding van de Here Jezus heeft onder de mensen een grote opschudding teweeggebracht. Velen die tegen Hem waren, hadden gedacht dat er met Zijn dood een einde zou komen aan het tijdperk Jezus. Ze hadden in de verste verte niet kunnen vermoeden dat Zijn lijden, sterven en opstanding zo een grote invloed zou hebben op het wereldgebeuren. Er was een nieuw tijdperk aangebroken! Door de uitstorting van de Heilige Geest, na de opstanding en hemelvaart van de Here Jezus, werd de geboorte van de eerste Gemeente ingeluid. Vanaf dat moment begon de Gemeente gestaag te groeien en miljoenen mensen hebben in de loop der tijden de boodschap van verlossing aangenomen en zijn trouwe volgelingen van de Here Jezus geworden.

In dit hele gebeuren neemt de opstanding uit de doden van de Here Jezus een bijzondere plaats in.“En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof.”(1 Corinthe 15:14). Indien de Here niet was opgestaan uit de doden, zou onze prediking gebaseerd zijn geweest op een dode. Maar prijs God! Hij is opgestaan en we prediken een levende Jezus, Die de zonde en de dood heeft overwonnen. Kinderen Gods hoeven niet bang te zijn voor de dood! De dood heeft niet het laatste woord, maar onze Here Jezus!

Verder zegt de apostel,“en indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden.”(1 Corinthe 15:17). De opstanding is van grote betekenis voor ons geloof. In wie zouden we anders moeten geloven voor ons behoud? Is de Here Jezus niet voor onze zonden gestorven? Het levende bewijs van de kracht van Zijn dood vinden we in Zijn opstanding. Door Zijn opstanding is duidelijk geworden dat Hij Heer is over hemel en aarde! Hij is alles in allen!

Tot slot wil ik opmerken, dat de opstanding uit de doden van de Here Jezus ons de overwinning bracht. Onze Verlosser is verrezen en leeft! Aangezien de aanklager is overwonnen, kunnen ook wij de overwinning nemen in de Naam van de opgestane Heer en Heiland, Jezus Christus. In Zijn Naam kunnen we boze geesten uitdrijven.

 

We zijn niet langer slaven van de zonde! Hij gaf ons opstandingsleven! We zijn een nieuwe schepping! Alles is anders geworden, alles is nieuw, want Jezus leeft!

share