Wees sterk

We leven nog steeds in bizarre tijden. Wat is er veel veranderd. Sommigen twijfelen of er ooit een eind aan deze moeilijke tijden komt. Ik blijf geloven en belijden dat er goede tijden, betere tijden komen. Deze verzoeking die al langer dan een jaar over de gehele wereld gekomen is, heeft als een orkaan geraasd over de wereld en ook de gemeente Gods getroffen. Maar kinderen Gods hebben sinds het begin van hun geloofsleven geleerd dat zij sterk en moedig moeten zijn.

Sommigen hebben wel de neiging om in tijden van tegenspoed het hoofd te laten hangen en hun denken te laten beïnvloeden door een gevoel van hopeloosheid. Ze zien het af en toe niet meer zitten, zelfs de hemel schijnt van koper te zijn. Door deze ontmoedigde houding kunnen de gebeurtenissen soms ook echt uit de hand lopen. Als we niet leren ons sterk en moedig op te stellen en de Here te vertrouwen voor de uitkomst, zullen we verliezers zijn en de ene nederlaag na de andere te verduren krijgen. We zullen een gemakkelijke prooi zijn in de handen van de tegenstander. Als we ons daarentegen strijdvaardig opstellen, wetende dat we in Christus meer dan overwinnaars zijn, zal de tegenstander zijn pogingen om ons te vernietigen moeten staken. Dat virus gaat niet winnen. Er kan strijd zijn, maar we zullen winnen. Als we Hem aanroepen, zal Hij ons horen en ons sterken in de strijd. Gods Woord zegt in Spreuken 24:10:“Betoont gij u slap ten dage der benauwdheid, dan komt uw kracht in het nauw.”

We moeten ervoor waken dat we ons leven niet laten beheersen door de omstandigheden en depressieve gedachten. We moeten sterk staan en de zaken moedig het hoofd bieden, willen we niet in nog grotere moeilijkheden geraken. Iemand die in de benauwdheid de strijd opgeeft, zal heen en weer geslingerd worden onder invloed van angst en vrees en de kracht om op te staan en verder te gaan missen. Men krijgt een leeg gevoel van binnen en het lijkt alsof letterlijk alles tegenzit. Men kan de zin van het leven kwijtraken en op een dood spoor belanden.

Kind van God, zorg ervoor dat u sterk en moedig bent en blijf bidden en vertrouwen dat God het kwade heeft overwonnen en dat we leven en overvloed hebben.
Ik moet hierbij denken aan de apostel Paulus die, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden, niet klein te krijgen was. Terwijl hij en Silas in gevangenschap verkeerden, hun voeten zorgvuldig in het blok gesloten, zongen zij Gods lof. Ze verspilden geen tijd met geklaag en gemor over de vraag of er wel een God bestond. Nee, voor hen was het een vaststaand feit dat God hen door elke strijd heen zou leiden. Ze vertrouwden volkomen op hun God en hun vertrouwen werd niet beschaamd. Op wonderlijke wijze werden ze uit deze pijnlijke situatie gered.

Laat ons belijden en geloven dat we in moeilijke tijden, in deze coronatijd, flink en dapper zullen zijn. We zullen, door Gods genade, niet opgeven en niet verslappen in de dingen van de Here. We zullen moedig het Woord van God belijden en sterk staan, want we zijn meer dan overwinnaars door Hem Die ons kracht geeft!

share