Hemelvaartsdag?

De meeste mensen, waaronder ook christenen, weten echt geen raad met de hemelvaart van Christus. Ze vinden de vrije dag leuk en geloven niet dat er echt een hemelvaart van Christus heeft plaatsgevonden. Men beweert dat vooral jongeren er moeite mee hebben, gelukkig niet alle gelovige jongeren. Duidelijk is dat de mensen die hemelvaart niet zien zitten, ook moeite hebben met het bestaan van de hemel. Ze denken dan dat alles draait om het aardse leven en dat na het aardse leven alles voorbij is. Er is geen leven na de dood, er is geen leven in de hemel.

Diepgelovige mensen geloven in de hemel en in hemelvaart. De oppervlakkige gelovigen staan alleen stil bij de hemel als iemand van wie ze veel gehouden hebben, overleden is.

De diepgelovige broeders en zusters geloven dat de Bijbel waar is. Zij geloven met heel hun hart dat Gods Woord de waarheid is en nemen het Woord aan, zonder twijfel.

Wat staat er in het Woord van God over de hemelvaart? Handelingen 1:9-11 – “En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij heenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.”

Welke lessen kunnen we uit deze Bijbelse woorden trekken?

  1. Er bestaat echt een hemel. Het is geen fabeltje. Er staat: “Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel,”
  2. Onze Here Jezus komt terug. Deze Bijbelse woorden zijn een krachtige bevestiging van de Wederkomst van Christus. “zal op dezelfde wijze wederkomen, als u Hem ten hemel hebt zien varen.”
  3. De laatste woorden die de Heer Jezus sprak vóór Hij werd weggenomen, ten hemel voer, waren:“… maaru zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt,”  Er staat: “… nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen,” De hemelvaart bekrachtigt het werk van de Heilige Geest in het leven van de gelovige.

Dus gelovigen, het is duidelijk dat de hemelvaart van Christus echt heeft plaatsgevonden, dat de Hemel bestaat, dat de Heilige Geest gekomen is en dat de Heer Jezus wederkomt.

share