Liefde en profetie

1 Corinthe 14:1: “Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes, doch vooral naar het profeteren.”
Iedereen die een normaal geestelijk leven wil leiden, zal de twee belangrijke woorden die in bovengenoemde tekst genoemd worden, heel serieus moeten nemen en erop toezien dat ze onderdeel zijn van het leven.
 Sommigen hebben het alleen over de liefde en vinden de geestelijke gaven niet echt nodig. Anderen willen graag de geestelijke gaven, zoals profetie, maar nemen het niet zo nauw met het geven van liefde. Mensen die echte liefde in hun hart hebben, hebben zelfs hun vijanden lief.

Liefde staat aan het hoofd van onze geestelijke handel en wandel. Liefde zorgt voor een stevig fundament in  ons geestelijk leven.
Liefde is de poort tot de geestelijke gaven. Zonder liefde hebben de gaven van de Geest geen hemelse impact.
Daarom staat liefde boven de geestelijke gaven. De Heilige Geest leert en gebiedt ons te jagen naar de liefde. We moeten de liefde achterna zitten. We moeten naarstig zoeken naar de liefde.
Hierop volgt dat we streven naar de gaven van de Geest en vooral naar het profeteren.
De woorden “…vooral naar het profeteren” nodigen kinderen Gods, die gedoopt zijn in de Heilige Geest, om zich uit te strekken naar de geestelijke gaven, maar vooral naar het profeteren.
Wie door een andere poort dan de liefde streeft naar de gaven van Gods Geest, zoekt problemen en zal tot aanstoot kunnen zijn.

share