Communicatie

Ik denk dat de meeste problemen veroorzaakt worden door gebrek aan communicatie. Ik bedoel hiermee, communicatie met God en mensen. Door te praten met en te luisteren naar elkaar, zouden veel misverstanden voorkomen kunnen worden. Eigenlijk zou iedere leider zich de kunst van het spreken, maar bovenal van het luisteren, eigen moeten maken. We moeten niet alles wat mensen zeggen voor zoete koek aannemen, maar we moeten wel bereid zijn met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren. Zeggen dat de Heilige Geest u leidt en u dus met niemand hoeft te praten en naar niemand hoeft te luisteren, is “vroom” gepraat.

Luisteren is moeilijker dan spreken, doch beide zijn nodig om een goede relatie op te bouwen. Vooral in onze kringen zullen we pas goed kunnen communiceren met elkaar, wanneer we liefde hebben voor elkaar. Er wordt gezegd dat liefde de poort is tot communicatie.
Evenals het ontbreken van een goede relatie met de Heer de communicatie met Hem verstoort, zo verstoren ook liefdeloosheid, egoïsme en andere zonden de relatie met elkaar. Waar liefde is, wordt er gepraat en geluisterd.

In onze tijd is er een grote vraag naar mensen die kunnen luisteren, zonder meteen een oplossing aan te dragen. Er zijn genoeg gelovigen die goed kunnen spreken en vele ideeën hebben, maar er is gebrek aan mensen die goed kunnen luisteren. De persoon die luistert, straalt liefde uit en zal in de rij der pastorale werkers een voorname plaats innemen.
Het overbrengen van een boodschap, de communicatie, is dus van groot belang in ons persoonlijk leven, ja, ook in het huwelijksleven. Ik ben na onderzoek tot de conclusie gekomen, dat ieder huwelijksprobleem begint door gebrek aan communicatie. Bedenk een probleem in de relatie met elkaar en u zult ontdekken dat de oorsprong een communicatiestoornis is.

Dit wetende, moeten we ons beijveren om de juiste reine houding te hebben in onze relatie met God en met elkaar. Gods Woord zegt:“Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.”Johannes 15:12. Zonder echte liefde is er geen oprechte communicatie tussen broeders en zusters mogelijk.
Tenslotte: Communiceren met God is praten met God en luisteren naar God.

share