Goede relaties

We hunkeren allen naar echte, eerlijke relaties. We hechten veel meer waarde aan het hebben van goede vrienden en relaties dan aan alle andere dingen van het leven. Materiële zaken kunnen geenszins de plaats van duurzame relaties innemen.  Er zijn mensen die zó hunkeren naar echte vriendschap, dat ze bereid zijn er alles voor te doen, er alles voor op te geven. Ik heb gehoord van jongeren die met geld en materiële zaken vriendschap trachten te kopen.

In ieder van ons leeft een diep en sterk verlangen naar een hechte vriendschapsband, een verlangen dat we al vóór de geboorte mee kregen. Als de Here het goed vond dat we eenzaam zouden zijn, zou Hij ons niet met zovelen op één vierkante meter geplaatst hebben. Mensen houden van gemeenschap, van gezelligheid, van vriendschap, van liefde. We hebben allen vriendschapsrelaties nodig; we kunnen niet zonder elkaar. Ik ben er voor u en u bent er voor mij.

Niet altijd werken relaties echter gunstig. Soms zijn ze de oorzaak van heel veel pijn, omdat vrienden niet altijd goed omgaan met onze gevoelens. Weer anderen zijn uit op een eenzijdige relatie; ze zijn erop gericht te ontvangen, zonder te geven. Ook zijn er die het steeds over zichzelf hebben en totaal geen ruimte laten voor de ander. Dat zijn ongezonde relaties.

Het omgaan met anderen bestaat uit geven en nemen, soms zelfs meer geven dan nemen. Meer dan ooit moeten we leren bouwen aan gezonde relaties. Zonder gezonde relaties wordt het een puinhoop in ons leven en in de gemeente en wordt de Heilige Geest belemmerd te werken.

De eerste gemeente onderscheidde zich door de vele gezonde, eerlijke relaties. Er was geen ruimte voor gehuichel en eigen zaken. De mensen hielden oprecht van elkaar. Ze waren niet uit op eigen winstbejag.

Denk nu niet dat het opbouwen van een gezonde relatie eenvoudig is. Het kan ons veel, zeer veel kosten, want we kunnen af en toe ook wel in de fout gaan. Het is dan zaak die relatie niet meteen op te geven, maar eraan te gaan werken, opdat er een eerlijke band met de ander tot stand komt. Er moet verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid zijn. We moeten leren omgaan met tegenslagen en teleurstellingen, willen we eerlijke relaties opbouwen. De weg naar een goede vriendschap en relatie zit vol hobbels en obstakels.

Wie ondanks teleurstellingen blijft volharden, zal weldra de vruchten van een eerlijke en langdurige vriendschap plukken. Paulus heeft ons het principe van het bouwen aan de onderlinge band onderwezen in 1 Corinthe 13. Een goede relatie ontstaat niet vanzelf, het vraagt veel geduld en tijd van ons. Zijn we daartoe bereid?

share