Nederigheid past bij ons

“Een beetje bluf is niet erg, maar graag in combinatie met wat nederigheid. Het laatste is niet onze sterkste eigenschap als Nederlanders”, zegt de beroemde ex-voetballer Ruud Gullit.

Nederigheid is vooral van groot belang en invloed voor de kinderen van God. Zonder nederigheid wenst onze Heer geen relatie met ons te hebben. Wat bedoelt u voorganger? De Heer is er toch voor alle kinderen van God en toch beweert u dat God niets van doen wil hebben met mensen die niet nederig zijn of anders gezegd, die hoogmoedig zijn. 

Lees maar wat er staat in 1 Petrus 5:5:  “Evenzo gij, jongeren, onderwerpt u aan de oudsten. Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid, want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.”

De ex-voetballer zegt dat nederigheid niet de sterkste eigenschap van de Nederlandse voetballers is. We weten dat nederigheid een sterke eigenschap van het kind van God moet zijn. Onze Heer wil met iedere gelovige een krachtige relatie hebben en onze God wil absoluut geen relatie hebben met hoogmoedigen. Hij weerstaat de hoogmoedigen. Hij wil geen vertrouwelijke omgang met hen hebben. Maar aan de andere kant zoekt de Heer naar de nederigen van hart en die geeft Hij genade. 

De Here Jezus maakte bij het laatste Avondmaal onomstotelijk duidelijk dat nederigheid belangrijk is. De hele verhandeling vinden we in Johannes 13. Hijzelf waste de voeten van Zijn volgelingen, ook van Judas. Duidelijk is dat geen van Zijn discipelen dat zouden doen, dus gaf Hij het voorbeeld. Hij knielde neer en waste de voeten van de discipelen, één voor één. Hij toonde hoe het gedrag moet zijn van Zijn volgelingen. Hij toonde hoe we ons naar elkaar toe moeten gedragen. Hij gaf ons het grote voorbeeld van nederigheid.

Zorg ervoor dat nederigheid een sterke eigenschap in uw leven is. 

Jesaja 57:15  “Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven.”

share