Het gemeenteleven in crisistijd

Duidelijk is, dat het gemeenteleven door de crisis op enkele punten enigszins gewijzigd is. Vanwege de  1 ½ meter afstand kunnen slechts een aantal mensen toegelaten worden. Slechts een kwart van de reguliere bezoekers kan om die reden de samenkomsten bijwonen. Dat is jammer. We hopen en verwachten dat nog dit jaar meer ruimte en mogelijkheden komen en dat elke stoel benut zal worden.

Wat ook speelt, is dat we niet de volle pastorale zorg kunnen bieden. Natuurlijk doen we ons best om een ieder die op ons een beroep doet, de pastorale zorg, binnen de beschikbare  mogelijkheden, te verlenen. We zijn telefonisch (020-6675858) en via  info@maranatha.nlbereikbaar. Ook kennen praktisch alle leden van de gemeente het mobiele nummer van de voorganger. Het nummer van de voorganger is in bijzondere gevallen beschikbaar, maar voor whatsapp altijd te gebruiken.

De voorganger en de oudsten doen er alles aan om beschikbaar en behulpzaam te zijn voor de kinderen Gods. Mensen kunnen helaas niet altijd beschikbaar zijn.
De enige die altijd beschikbaar en behulpzaam is, is de Heilige Geest. Hij wordt de Trooster, Helper genoemd. Een helper biedt hulp en geeft bijstand. Hij is ook de Parakleet. Hij is in de plaats van de Here Jezus, die is opgestaan uit de dood en leeft in alle  eeuwigheid, zittende aan de rechterhand van onze hemelse Vader.

Dit wetende, beseffen we dat er altijd aandacht, hulp, bijstand is voor de kinderen Gods. We  hopen de komende tijd meer aandacht te besteden aan enkele zaken. Houd u de Maranatha eNews in de gaten.

Het gemeenteleven gaat door, via kerkbezoek en of Livestream. We zijn door het Evangelie van Jezus Christus verbonden aan elkaar. De Heer is met ons al de dagen van ons leven. Hij zal ons niet verlaten, noch begeven

share