Vasten en gebed

Op zaterdag 21 augustus hopen we met de gemeente te vasten. We bidden van 10 tot 12 uur in ons kerkgebouw, Cabotstraat 33.

Met het oog op de crisis zal er gebeden en gestreden worden voor diverse zaken. Iedere gelovige die aanwezig kan zijn, is welkom. De dienst wordt vanwege de crisis via Livestream uitgezonden. Op deze dag zullen we het Heilig Avondmaal vieren.

share