Bijbelschool 2021/22

 

De Maranatha Bijbelschool, afgekort MBS, is een gemeenteschool. Het is een training die als doelstelling heeft, broeders en zusters die zich verbonden voelen aan onze gemeente te onderwijzen, op te bouwen en toe te rusten. Door de training die we geven aan de kinderen Gods, hopen we hen ook weerbaar te maken in een geestelijke omgeving waar er zoveel mensen zijn die zich opwerpen als leraars en hun eigen leer, soms dwaalleer, verkondigen.

Het is duidelijk dat mensen die weinig kennis van het Woord van God en over de leer van Christus hebben, een gemakkelijke prooi kunnen zijn of worden van de wolven in schaapskleren die zichzelf zoeken en hun eigen dingen doen.

Een kind van God dat kennis heeft van het Woord en de  leerstellingen van God, zal niet gemakkelijk verleid of misleid kunnen worden.

Kennis van het Woord van God leidt tot een leven in echte vrijheid. Gebrek aan kennis leidt tot een leven in slavernij van de tegenstander en de kwaadwillige mensen.

Door kennis van Gods Woord kunnen we toetsen of een uitspraak, woord, profetie, openbaring van God is of van de mens.

Ik eindig deze korte overdenking met de profetie uitgesproken door de profeet Hosea en gericht tot de priesters, maar van toepassing is voor alle kinderen Gods (we zijn een koninkrijk van priesters): “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.” Hosea 4:6.


Inschrijving is op 18 september, de eerste Bijbelschooldag. Een ieder die actief wil deelnemen, moet op die dag om 10.00 uur aanwezig zijn. U krijgt dan alle informatie omtrent de training.
De lessen worden op de eerste en derde zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur gegeven in ons kerkgebouw.

De Bijbelschool begint exact om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur. De deur van de kerk is al om 09.30 uur open. De lessen vinden plaats in de hoofdzaal van de kerk. De lessen van de Bijbelschool zullen alleen in de maand september via de livestreamkanalen van Maranatha Ministries uitgezonden worden.

De eerste lessen worden D.V. verzorgd door onze voorganger S.L. Hofwijks en Roberto Groenveld.

share