De crisis

Het lukt de medische wereld nog niet hetcoronavirus onder controle te krijgen. Integendeel, het virus woekert nog voort en een niet gering aantal mensen raakt besmet.
Reeds bij aanvang van de crisis is door een groot aantal, bijna alle, geestelijke leiders uit de Evangelische en Charismatische wereld gebeden voor het einde van deze besmettelijke ziekte en aanval. We moeten erkennen dat onze gebeden voor deze zaak (nog) niet beantwoord zijn. Duidelijk is, dat ook andere richtingen, godsdiensten en stromingen gebeden hebben en nog steeds bidden. God weet het. We moeten blijven bidden en geloven en volharden in gebed.

In een tijd als deze doen allerlei geruchten, verklaringen en theorieën de ronde. Onder andere:

  • Jezus, onze Heer, komt ZEER spoedig terug. (Sommigen denken dat Hij nog dit jaar terugkomt).
  • De aarde gaat eraan. Zie de klimaatcrisis, de overstromingen (watersnood), de grote bosbranden, de orkanen, de burgeroorlogen.
  • We leven in de tijd van het beest. Het beest is de antichrist. Sommigen beweren zelfs dat je door de coronavaccinatie het beest in je krijgt.
  • Complottheorieën die vooral opgang vinden in de Evangelische en Charismatische wereld. Ook bepaalde politieke stromingen verspreiden complottheorieën.

Hoe moeten we ons in deze tijd van crisis opstellen? Moeten we in paniekraken door een voortwoekerend virus? Moeten we in angst leven waardoor we de focus op het Evangelie en op de Heiland kunnen verliezen? We moeten niet angstig maar voorzichtig zijnen blijven geloven in onze God en Zijn Woord. Dus staan op de beloften van onze Heer en God. Bijvoorbeeld:

“En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”(Matteüs 28:20).
Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het duister rondwaart,” (Psalmen 91:5-6).

De pest is een epidemie geweest. De Spaanse griep, influenza, is een pandemie geweest, maar we laten ons niet overwinnen door angst voor een onzichtbare vijand. Vrees niet, geloof alleen.
Wat doen we dan? In elk geval laten we geen angst toe, maar

  1. webidden en geloven voor Gods bescherming.
  2. we blijven voorzichtig en zijn niet eigenwijs.
  3. we blijven waakzaam en verwachten de komst van de Heer.
  4. we vieren het Heilig Avondmaal, gedenkende het Lichaam en Bloed van de Heer. We zijn gered en behouden.
  5. we volgen zoveel mogelijk de richtlijnen van de medische autoriteiten.

Tenslotte, ik geloof niet dat deze crisis het einde van deze wereld is. De pest is overwonnen, influenza (ook al is die nog steeds merkbaar) is overwonnen, de duivel, ook al doet hij nog steeds heel erge dingen, is overwonnen. Corona wordt ook overwonnen, ook al zal die her en der nog merkbaar zijn.

Houd moet, kind van God. God is met ons.
Heb geloof, kind van God, wees niet bang.

share