Jezus komt

De wereld is onrustig en er is veel onzekerheid. De wereldleiders weten zich geen raad met de crises die zich her en der voordoen. Duidelijk is, dat we in de eindtijd leven. Daarom moeten de kinderen Gods waakzaam zijn en erop toezien dat hun leven met de Heer op orde is. Daarnaast moeten we ons haasten met de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus. Heel veel mensen om ons heen hebben nog geen weet van het Evangelie van het Koninkrijk van God. Ook zijn sommigen afvallig geworden van het geloof in God. 1 Timotheüs 4:1 (NBV21) – “Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren.”

Ook voor die mensen moeten we getuigen, opdat zij terugkeren tot het geloof in het Evangelie van Jezus Christus. Het doet pijn te zien dat sommigen afgegleden zijn van de eeuwige weg. Een teken van de eindtijd is geloofsafval.

In een wereld van angst, paniek en wanorde, is onze laatste hoop Jezus Christus.Wees wakker, wees waakzaam, wees bereid, want wanneer u het niet verwacht, komt de Heer. Mattheus 24:42 (NBV21) – “Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.”

Maar waarom spoort u ons aan om waakzaam te zijn, terwijl we niet weten op welke dag de Heer komt? Juist omdat we niet weten wanneer de Heer komt, moeten we Hem elke dag verwachten. Ook de snelheid van de gebeurtenissen, de tekenen, maken mij onrustig over Zijn komst.
Het is echt geen grapje of verzinsel, Jezus, onze Heer, komt ECHT terug.

Be ready!!!

share