Geloofsafval of gemeentegroei?

In het Nederlandsdagblad (ND) las ik dat in Duitsland geloof in God afneemt door corona. Het bericht is verschenen naar aanleiding vaneen Duits onderzoek in het magazine Journal of Religion and Health.
Het blijkt dat dit niet alleen speelt in Duitsland,maar in meerdere Europese landen. Dit bericht heeft mij aan het denken gezet en mij vooral bezorgd gemaakt. Is mijn bezorgdheid terecht? Zegt Gods Woord niet dat er in de eindtijd geloofsafval zal zijn? “Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat zij luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren.” NBV21 – 1 Timotheüs 4:1. Dus zeggen sommigen, dat is normaal, het staat in Gods Woord. We hoeven ons niet bezorgd te maken.

Toch maak ik mij bezorgd, omdat die geloofsafval, volgens de onderzoekers, plaatsvindt door corona. Juist vind ik, dat kinderen Gods in de coronatijddichter bij God moeten komen en erop moeten toezien dat hun geloof groter wordt.

De geschiedenis leert mij, dat de gemeente zeer toenam in tijden van verdrukking en benauwdheid. We lezen in het Bijbelboek Handelingen dat de gemeente te Jeruzalem grote vervolging heeft gekend. Let wel, grote vervolging. De gelovigen werden uit hun eigen stad verjaagd. Gezinnen werden uit elkaar gehaald, verdreven van hun voorgangers, de apostelen enzovoort. In Handelingen 8 vers 4 staat:  “Zij dan, die verstrooid werden, trokken het land door, het evangelie verkondigende.”Zij werden verstrooid, maar zij lieten zich niet monddood maken of intimideren. Zij gingen juist evangeliseren en velen kwamen tot geloof. Er gebeurden wonderen en tekenen.

In moeilijke tijden was er sprake van krachtige groei in de Gemeente van Christus. Ook in coronatijd moet er sprake zijn van gemeentegroei. We moeten minder bezig zijn met die nare omstandigheden, maar meer met de vele zielen die zonder Jezus komen te sterven en verloren gaan. We moeten juist een diep verlangen hebben, ondanks de beperkingen die corona ons oplegt, om zielen te bereiken met het heerlijke evangelie van Christus.

Dan zal het pessimistische bericht van de onderzoekers, die beweren dat velen het geloof verlaten, niet waar blijken te zijn. Het tegendeel zal waar zijn en velen zullen komen tot geloof en zich toewijden aan Jezus.

share